Te au tu manamanatā

Ra‘ira‘i ua atu te au manamanatā nātura, i roto i Aotearoa. Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ua atu tu manamanatā tupu po‘itirere.

Ko teta‘i tangata te ‘ākara ra i te kapi, Make a Plan, i runga i te getready.govt.nz

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni

Ka tupu te manamatā po‘itirere ua, i teta‘i ua atu taime, e i teta‘i ua atu ngā‘i, e i te ma‘ata‘anga o te taime, kare e ‘akamatakite‘anga. E mea pu‘apinga te ma‘ani‘anga parāni no te au manamanatā tupu po‘itirere, kia kite koe i ta‘au ka rave, me tupu po‘itirere ake teta‘i manamanatā.
Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no to‘ou kainga, ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, ‘āpi‘i, to‘ou ‘are ‘uipa‘anga, me kore ra, ‘oire tangata.

Ma‘ani‘ia ta‘au, au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere
E nga tamariki, te rave ra i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, ki raro ake i teta‘i kaingakai

‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou

Ko te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, te rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua. Ka pāruru teia iākoe kia kore e kurua ki raro, ka ‘akameangiti mai iākoe no te tuki‘ia‘anga, ma te pāruru i to‘ou upoko, kakī, e to‘ou au mero.

‘Āpi‘i‘ia koe i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou
E va‘ine kātūnu te ‘āriki ra i te Emergency Mobile Alert, ki te pae i teta‘i puakāoa te pāpānu ra

Te Emergency Mobile Alert

E au karere no runga i te au manamanatā tupu po‘itirere tei tukuna‘ia e te au turanga tei ‘akamana‘ia no te au manamanatā tupu po‘itirere, ki runga i te au terepōni ‘āpaipai tau, te Emergency Mobile Alerts. Kua ‘akapapa‘ia teia au rāvenga, i te ‘ākono i te tangata kia vai pōnuiā‘au, e ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou.

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert
E tangata kātūnu, te rave ra i te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou

Arataki‘anga no te pakipaki tai

Me e pakipaki tai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te, te‘ate‘amamao‘anga. ‘Ākara‘ia te au taka‘i‘anga tau no te kimi ‘akakitekite‘anga i roto i te Reo ‘Akatūtū o Aotearoa, e te ‘akapapa‘anga ‘akarongo.

Kimi‘ia te arataki‘anga no te pakipaki tai