Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

85 result

Te External link
Ministry of Health logo

Kimi‘ia te arataki‘anga, no runga i te tāporoporo‘anga i te vai tāngika, kia kore e tākinokino‘ia, pērā katoa, te tā‘anga‘anga‘anga i te au tā‘au vai, ki runga i te kupenga uira, a te HealthEd.

Te Internal link
A house

Kare tatou e kite e ‘ā‘ea te au ‘akatane‘a‘anga e tupu ei, māri ra, ka rauka ia tatou i te te‘ate‘amamao no te reira. Ko to‘ou kainga teta‘i ngā‘i pu‘apinga rava atu, no te ‘akamata i teia. Kimikimi‘ia te au rāvenga no te ‘akaponuiā‘au‘anga i to‘ou kainga, e te tumu kia putuputu koe i te ‘ākara‘anga meitaki, i ta‘au insurance.

Te Internal link
Two couples meeting each other

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, no te ‘oire tangata. Ka tauturu teta‘i parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere no te ‘oire tangata, i te ‘oire tangata kia mārama, i te rāvenga tauturu‘anga teta‘i i teta‘i, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link
World Wide Web (W3C) logo

E ma‘ata te au tāmanako‘anga, ta te Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, e ma‘ani ana, no runga i te au kupenga ka rauka iā koe i te tomo atu ki roto. Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te au tāmanako‘anga, ki runga i te kupenga uira W3C.

1 2 3 4 5