Ko e talahauaga hagaao ke he uufitia mai he tau tagata ke lata mae tau poko kupega hila

Maeke ia koe ke totou mo e moua mai e tau vala tala ne haha i ai ke he poko kupega hila nei mo e nakai foaki age e tau talahauaga hagaao kia koe. Ko e tau magaaho ka foaki age ni e koe e tau talahauaga hagaao kia koe (fakatai, ke tuga e tau pepa fakapuke ke he kupega hila), to fakaaoga ni e mautolu e tau vala tala ia ke lata ni mo e tau fehagaiaga mo koe. To toka ni e mautolu e tau vala tala tuga a ia ke mau mo e nakai fakatoka atu kia taha ia lautolu ne manako ke fakaaoga, a to poaki mai he tau pule tokoluga he Fakatufono.

Kaeke ke fai manatu tupetupe a koe hagaao ke he tau vala tala kia koe ne toka ia mautolu fakamolemole ti tohitohi atu ke he:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington

poke fakafano tohi hila ke he information@dpmc.govt.nz 

Ko e talahauaga hagaao ke he uufitia mai he tau tagata ke lata mae tau poko kupega hila

Ko e poko kupega hila he New Zealand ShakeOut (ko e “Site”) ne fakagahuahua he National Emergency Management Agency ko e faahi gahua tu tokotaha ka e lagomatai atu e Department of the Prime Minister and Cabinet (the “Department”). Ne fakaata he fakatufono uufitia e tau tagata ne fakaaoga e poko nei ke iloa kaeke kua moua mai e mautolu e tau vala tala hagaao kia ia mo e iloa foki ko e heigoa ha mautolu ka taute aki.

Maeke ia koe ke totou mo e moua mai e tau vala tala ne haha i ai ke he poko kupega hila nei mo e nakai foaki age e tau talahauaga hagaao kia koe.

Kaeke kua talamai e koe haau a tau talahauaga (lalafi ki ai e tau talahauaga hagaao kia koe ni) kia mautolu (fakatai, tau pepa fakapuke kupega hila), to fakaaoga ni e mautolu e tau vala tala ia mo:

  • fakagahuahua, fuafua aki, lagaki hake, mo e puipui aki e ha mautolu a ICT systems, ha mautolu a poko kupega hila, mo e tau vala tala ne toka ai ke he poko kupega hila (ICT mo e fakaaogaaga ke he kupega hila);
  • lagaki hake e ha mautolu a tau puhala gahua; mo e
  • taute poke tali ke he tau vala tala ne kua moua mai mo e fakatutala mo koe.

To toka oti e mautolu e tau vala tala mo e leveki ki ai mo e liga to tufatufa ke he falu ni kaupa mai ni ke maeke ha lautolu a tau gahua ma mautolu kua fai matutakiaga ke he ICT mo e kakano gahua he poko kupega hila.

Fai a mautolu he tau polokalama ne maeke ke kitia ko e tau lau fe ne kua ahiahi ki ai ke lagomatai kia mautolu ke iloa e tau lau ne mahuiga lahi he ha mautolu a poko kupega hila. Ko e tau vala tala na lalafi fakalataha ni ti nakai maeke ia mautolu ke iloa mahino ko hai ne ahiahi mai takitaha.

Maeke ia koe ke ole mai taha lagaki he tau vala tala oti ne toka ia mautolu hagaao kia koe, mo e ole foki ke fakahako kaeke kua manatu a koe kua hepe. Kaeke ke manako a koe ke ole mai e taha lagaki ke lata mae haau a iloaaga, poke ke fakahako, poke fai manatu tupetupe a koe hagaao ke he tau vala tala ia koe ne toka ia mautolu ti fakafano e taha tohi hila (email) ke he information@dpmc.govt.nz poke tohitohi ke he:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington