Resources

Ngā rauemi

A searchable index of useful emergency preparedness resources.

You can refine your selection by choosing from the topic and languages lists below.

2 Results for Tagalog and Drop, Cover, Hold

Drop, Cover and Hold in Tagalog

Mag-download at mag-print ng mga poster na ito sa Tagalog at ipaskil ito sa inyong tahanan, paaralan o lugar ng trabaho. Huwag kalimutang Dumapa, Sumuklob at Kumapit kapag may lindol.

drop-cover-bed-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-bed-stay-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-cane-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.2 MB
drop-cover-cane-sit-pos-a4-tl-jan20.pdf pdf 914 KB
drop-cover-car-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-car-shakes-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.4 MB
drop-cover-hold-pos-a4-tl-aug19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-walker-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.3 MB
drop-cover-wheelchair-pos-a4-tl-nov19.pdf pdf 1.3 MB
Drop, Cover and Hold in Tagalog

Download and share this factsheet in Tagalog on what to do before, during and after an earthquake.

drop-cover-earthquake-happens-fact-tl-jan17.pdf pdf 103 KB