Humanap ng mga video at rekording na audio na nasa New Zealand Sign Language.

Mga video na nasa New Zealand Sign Language

Panlabas na link

Panoorin ang mga video sa New Zealand Sign Language tungkol sa mga peligro at emerhensya sa New Zealand.

Mga rekording na audio

Video
Civil Defence logo

Pakinggan ang mga audio recording na ito sa wikang Ingles tungkol sa iba't ibang peligro.

mp3 | 871 KB
mp3 | 1.4 MB
mp3 | 198 KB