Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

93 result

Dokumento
Hands marking off a checklist

I-download ang PDF template na ito upang ikaw at ang iyong pamilya ay makagawa ng pang-emerhensyang plano.

Dokumento
Hands marking off a checklist

I-download ang PDF template na ito upang ikaw at ang iyong pamilya ay makagawa ng pang-emerhensyang plano.

Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at i-print ang poster na ito. Ipaskil ito sa iyong bahay, paaralan, trabaho o komunidad. Tandaan, kung ang lindol ay Matagal o Malakas, Lumikas.

Panlabas na link
Unite Against COVID-19 logo

Humanap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19 sa website ng Unite Against COVID-19.

Panlabas na link
Escape Hide Tell logo

Humanap ng impormasyon kung paano makikilala at isusumbong sa website ng New Zealand Police ang kahina-hinalang pag-aasal. Alamin ang gagawin sa pangyayaring ikaw ay masangkot sa isang terorismong pag-atake o isang katulad na insidente.

Panloob na link
A house

Nakasalalay sa iyo na tiyaking alam ng iyong pamilya ang gagawin at mayroon kayo ng lahat ng kailangan upang makaraos.

Panloob na link
Construction worker talking to two people

Ang pagpaplano para sa mga emerhensya ay mabuti para sa negosyo. Tutulong itong panatilihin kang ligtas at ang iyong mga manggagawa at mababawasan ang hindi pagtatrabaho.

Panloob na link
Two couples meeting each other

Tulungan ang iyong mga kaibigan, kapamilya at komunidad na maghanda para sa mga emerhensya.

Panlabas na link
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

Mag-subscribe sa email tungkol sa mga gagawing pambuong bansang pagsusuri ng Emergency Mobile Alert. Tatanggap ka ng email sa sandaling mapagpasyahan ang petsa para sa pagsusuri.

Panlabas na link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Bisitahin ang website ng East Coast LAB upang malaman ang tungkol sa Tsunami Hīkoi Week.

Panlabas na link
Resilient organisations logo

Ihanda ang inyong organisasyon gamit ang tseklist para sa Kahandaan sa Lindol ng Resilient Organisations.

Panlabas na link
Ministry for Primary Industries logo

Alamin ang higit pa tungkol sa sistema ng biosecurity sa New Zealand sa website ng Ministri para sa Pangunahing mga Industriya.

Panlabas na link
Ministry for Primary Industries logo

Alamin ang higit pa tungkol sa kaligtasan ng pagkain sa New Zealand sa website ng Ministri para sa Pangunahing mga Industriya.

Panlabas na link
Fire and Emergency New Zealand logo

Alamin ang higit pa tungkol sa peligrosong mga sangkap sa website ng Fire and Emergency New Zealand.

Panlabas na link
WorkSafe New Zealand logo

Humanap ng impormasyon at patnubay tungkol sa pagtatrabaho gamit ang peligrosong mga sangkap sa website ng WorkSafe.

Panlabas na link
Ministry of Health logo

Humanap ng payo tungkol sa pag-unawa ng emosyonal na mga reaksyon sa mga emerhensya at positibong mga paraan ng pagkaya sa website ng Ministri ng Kalusugan.

Panlabas na link
All Right? logo

Humanap ng mga mungkahi mula sa All Right? tungkol sa pag-aalaga ng iyong sarili at ng iba kapag mahirap ang panahon.

Ang All Right? ay isang kolaborasyon ng Canterbury DHB at ng Mental Health Foundation of New Zealand. Ito ay inilunsad noong 2013 upang suportahan ang sikolohikal na pagpapanumbalik sa dati ng mga taga-Canterbury pagkatapos ng mga lindol noong 2010 at 2011.

Panlabas na link
Mentemia logo

Humanap ng praktikal na mga mungkahi at pamamaraan mula sa Mentemia upang magkaroon ka ng kontrol sa iyong pangkaisipang kagalingan.

Ang Mentemia ay nilikha ng dating All Black at tagataguyod ng pangkaisipang kagalingan na si Sir John Kirwan, tech entrepreneur na si Adam Clark, at isang dalubhasang pangkat ng mga medikal na tagapayo.

Panlabas na link
Melon Health logo

Humanap sa Melon ng magasing pangkalusugan, mga mapagkukunan at mga tool (kagamitan) sa sariling kamalayan upang tulungan kang mamahala ng iyong pangkaisipang kagalingan.

Ang Melon ay nagbibigay din ng komunidad sa online para sa mga taga-New Zealand upang sumuporta sa isa’t isa at arawang mga webinar para sa kalusugan at kagalingan

Panlabas na link
Just a Thought logo

Humanap ng mga online na kurso sa Just a Thought upang turuan ka ng praktikal na mga istratehiya upang makayanan ang stress.

1 2 3 4 5