Kumi ha ngaahi vitiō ‘a e kautaha Lea Faka‘ilonga Nima ‘a Nu‘u Silá mo ha ngaahi hiki tepi ‘o e ongó.

Ngaahi vitiō ‘a e kautaha New Zealand Sign Language

Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a

Mamata‘i ‘a e ngaahi vitiō ko ‘eni ‘i he New Zealand Sign Language fekau‘aki mo e ngaahi me‘a ‘oku ala fakatu‘utāmakí mo e ngaahi me‘a fakatu‘upakē ‘i Nu‘u Silá.

Ngaahi hiki tepi ‘o e ongó

Vitiō
Civil Defence logo

Fanongo ki he ngaahi fakamatala ko ‘eni kuo hiki ongo ‘i he Lea Faka-Pilitāniá fekau‘aki mo e mateuteu ki ha fakatamaki fakatu‘upakē ‘e hokó.

Vitiō
Civil Defence logo

Fanongo ki he ngaahi fakamatala ko ‘eni kuo hiko ongo ‘i he Lea Faka-Pilitāniá fekau‘aki mo e ngaahi me‘a kehekehe ‘oku ala fakatu‘utāmakí.

mp3 | 871 KB
mp3 | 1.4 MB
mp3 | 198 KB
Vitiō
Civil Defence logo

Whakarongo ki ēnei hopunga ā-oro mō te āhua o te takatū mō tētahi ohotata.

Listen to these audio recordings in Te Reo Māori about how to get prepared for an emergency.