Vakai‘i pe ‘oku lava ke ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e Emergency Mobile Alerts. Kapau ‘oku ‘i he lisí ‘a ho‘o telefoní, fakafo‘ou ‘a e polokalama fakalele komipiuta (operating system) fakamuimui taha ‘oku ala ma‘u ki he telefoní.

Lisi ‘o e ngaahi telefoni ‘oku nau lava ‘o ma‘u atú

‘Oku hiki atu ‘i lalo ‘a e ngaahi telefoni ‘oku fakatau atu ‘e he 2degrees, Spark mo e Vodafone ‘a ia ‘oku nau malava ke ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert. Kapau ko ho‘o telefoní ko e ‘omai mei muli pe fakatau mai meí ha kautaha na‘e ‘ikai ke fakamafai‘i ke nau fakatau ia, ‘e kei ala lava pē ke ngāue ia ‘i Nu‘u Sila. Ka ‘e malava ke kehe ‘a ho‘o a‘usiá ‘a ‘au meí he me‘a ngaahi telefoni na‘e fakatau atu ‘i Nu‘u Silá.

 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Alcatel ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Alcatel 1
  • Alcatel 1B
  • Alcatel 1E
  • Alcatel 1S
  • Alcatel 1V
  • Alcatel 1X
  • Alcatel 3026
  • Alcatel 3
  • Alcatel 3C
  • Alcatel 3V
  • Alcatel U3
  • Alcatel U5
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Apple ko ‘ení (IOS11 pe kimui ange mei ai). Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Apple iPhone 5s
  • Apple iPhone 6
  • Apple iPhone 6 Plus
  • Apple iPhone SE
  • Apple iPhone SE (2nd Generation)
  • Apple iPhone 6s
  • Apple iPhone 6s Plus
  • Apple iPhone 7
  • Apple iPhone 7 Plus
  • Apple iPhone 8
  • Apple iPhone 8 Plus
  • Apple iPhone X
  • Apple iPhone XS
  • Apple iPhone XS Max
  • Apple iPhone XR
  • Apple iPhone 11
  • Apple iPhone 11 Pro
  • Apple iPhone 11 Pro Max
  • Apple iPhone 12 
  • Apple iPhone 12 Mini
  • Apple iPhone 12 Pro Max
  • Apple iPhone 13
  • Apple iPhone 13 Pro
  • Apple iPhone 13 Pro Max
  • Apple iPhone 14
  • Apple iPhone 14 Pro
  • Apple iPhone 14 Pro Max

  Vakai‘i pe ‘oku ‘osi fokotu‘u ho‘o telefoni iPhone ke ne ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts

  Fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e Notifications, pea ‘oku totonu ke ke sio ‘i lalo ki ha faka‘ilonga (toggle) ki he “Emergency Alerts”.

 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta CAT ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • CAT S61
  • CAT B35
  • CAT S62 Pro
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e nāunau fakakomipiuta Doro ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Doro 6520
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Huawei ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Huawei Nova Lite
  • Huawei Nova 2 Lite
  • Huawei Nova 2i
  • Huawei Nova 3
  • Huawei Nova 3i
  • Huawei Nova 5T
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 20
  • Huawei P9 Lite
  • Huawei P9
  • Huawei P9 Plus
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Pro (Porsche design)
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 30 Pro
  • Huawei P10 Lite
  • Huawei P10
  • Huawei P10 Plus
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Pro 
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei Y5 2019
  • Huawei Y5P
  • Huawei Y6 2018
  • Huawei Y6s
  • Huawei Y6 Pro 2019
  • Huawei Y7
  • Huawei Y9 Prime 2019
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Mobiwire ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Mobiwire Dakota
  • Mobiwire Kosumi
  • Mobiwire Sakari
  • Mobiwire Hakan
  • Mobiwire Kanuna
  • Mobiwire Ogima
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Motorola ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Motorola Moto C
  • Motorola Moto E5
  • Motorola Moto G5s
  • Motorola Moto G5s Plus
  • Motorola Moto G6
  • Motorola Moto G6 Plus
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Nokia ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Nokia 1.3
  • Nokia 2
  • Nokia 2.2
  • Nokia 2.3
  • Nokia 3
  • Nokia 3.1
  • Nokia 3.4
  • Nokia 4.2
  • Nokia 5
  • Nokia 6
  • Nokia 7.1
  • Nokia 7.2
  • Nokia 8
  • Nokia C01+
  • Nokia G10
  • Nokia G20
  • Nokia X20
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta OPPO ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • OPPO A39
  • OPPO A5 2020
  • OPPO A57
  • OPPO A72
  • OPPO A73
  • OPPO A75
  • OPPO A77
  • OPPO A9
  • OPPO A9 2020
  • OPPO AX5s
  • OPPO AX7
  • OPPO F1s
  • OPPO Find X
  • OPPO Find X Pro
  • OPPO Find X2 Pro
  • OPPO Find X2 Lite
  • OPPO Find X5
  • OPPO Find X5 Pro
  • OPPO Homer A72
  • OPPO R9s
  • OPPO R11
  • OPPO R11s
  • OPPO R15
  • OPPO R15 Pro
  • OPPO R17
  • OPPO R17 Pro
  • OPPO Reno 10x Zoom
  • OPPO Reno Z
  • OPPO Reno 2
  • OPPO Reno2 Z
  • OPPO Reno4 Pro
  • OPPO A53s
  • OPPO A54
  • OPPO A95
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Samsung ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Samsung Galaxy A01
  • Samsung Galaxy A01 Core
  • Samsung Galaxy A3 2016
  • Samsung Galaxy A3 2017
  • Samsung Galaxy A5 2017
  • Samsung Galaxy A7 2017
  • Samsung Galaxy A8
  • Samsung Galaxy A8+
  • Samsung Galaxy A10
  • Samsung Galaxy A11
  • Samsung Galaxy A12
  • Samsung Galaxy A20
  • Samsung Galaxy A21
  • Samsung Galaxy A22
  • Samsung Galaxy A30
  • Samsung Galaxy A31
  • Samsung Galaxy A32
  • Samsung Galaxy A50
  • Samsung Galaxy A51
  • Samsung Galaxy A70
  • Samsung Galaxy A71
  • Samsung Galaxy A71 5G
  • Samsung Galaxy A72
  • Samsung Galaxy A80
  • Samsung Galaxy A90 5G
  • Samsung Galaxy Flip3
  • Samsung Galaxy Fold
  • Samsung Galaxy Fold2
  • Samsung Galaxy Fold3
  • Samsung Galaxy J2 Core
  • Samsung Galaxy J2 Pro (SM-J250G)
  • Samsung Galaxy J3 Pro
  • Samsung Galaxy J4 (SM-J400G)
  • Samsung Galaxy J4+
  • Samsung Galaxy J5 2016
  • Samsung Galaxy J5 Pro
  • Samsung Galaxy J6 (SM-J600G)
  • Samsung Galaxy J6+
  • Samsung Galaxy J7 Pro
  • Samsung Galaxy J7 Prime
  • Samsung Galaxy J8
  • Samsung Galaxy M22
  • Samsung Galaxy Note 5
  • Samsung Galaxy Note 8
  • Samsung Galaxy Note 9
  • Samsung Galaxy Note 10
  • Samsung Galaxy Note 10+
  • Samsung Galaxy Note 10+ 5G
  • Samsung Galaxy Note 20
  • Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S6 edge
  • Samsung Galaxy S6 edge +
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S8+
  • Samsung Galaxy S9 (SM-G960F)
  • Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F)
  • Samsung Galaxy S10e
  • Samsung Galaxy S10
  • Samsung Galaxy S10+
  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20+
  • Samsung Galaxy S20+ 5G
  • Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
  • Samsung Galaxy S20FE
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S21+
  • Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Samsung Galaxy A12 4G
  • Samsung Galaxy Z Flip
  • Samsung Xcover 4 (SM-G390Y)
  • Samsung Galaxy Xcover Pro 4G
  • Samsung Galaxy Xcover 4S
  • Samsung XCover 5
  • Samsung A32
  • Samsung A52
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Skinny ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Skinny F327S (ZTE F327S)
  • Skinny Tahi (ZTE 111)
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Sony ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Sony Xperia X Performance
  • Sony Xperia XA1 (SM11)
  • Sony Xperia XA2
  • Sony Xperia XZ1
  • Sony Xperia XZ2
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Spark ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Spark Lite 3G (ZTE L110)
  • Spark Plus 2 (ZTE A330)
  • Spark Plus 3
  • Spark Pocket 2
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Vodafone ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Vodafone Smart A9
  • Vodafone Smart C9
  • Vodafone Smart E8
  • Vodafone Smart E9
  • Vodafone Smart N8
  • Vodafone Smart N9
  • Vodafone Smart N9 Lite
  • Vodafone Smart N10
  • Vodafone Smart N11
  • Vodafone Smart P11
  • Vodafone Smart V8
  • Vodafone Smart V10
  • Vodafone Smart V12
  • Vodafone Smart X9
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta ZTE ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • ZTE Blade A521
  • ZTE FT327
  • ZTE Lite
  • ZTE Tahi
  • ZTE L110
  • ZTE L111
 • ‘Oku poupou‘i ‘a e ngaahi nāunau fakakomipiuta Xiaomi ko ‘ení. Kātaki ‘o fakapapau‘i ‘oku ma‘u ‘e ho‘o telefoní ‘a e polokalama fakakomipiuta fakamuimui tahá.

  • Xiaomi Redmi Note 7

Founga ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama fakakomipiuta ‘i ho‘o telefoní

Fakapapau‘i ‘okú ke fehokotaki ki he ‘initanetí ‘o fakafou ‘i he Wi-Fi ke ta‘ofi hono faka‘aonga‘i ‘o e ‘initaneti ‘i ho‘o telefoni to‘oto‘ó (mobile data).

 • Ki he iPhone, fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e General, fili ‘a e Software Update.
 • Ki he Android, fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e About (pe About phone), fili ‘a e System, fili ‘a e Software Updates.
 • Vakai ki he tohi fakahinohino ki ho‘o telefoní ke ma‘u ha fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e fakafo‘ou ki ho‘o telefoní.

Vakai‘i pe ‘oku ‘osi fokotu‘u ho‘o telefoní ke ne ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts

Ko ho‘o lava ko ia ‘o sio ki he ngaahi konga ‘o e fokotu‘utu‘u (settings) ki he Emergency Alert ‘oku ‘uhinga ia ‘oku malava ‘e ho‘o telefoní ‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert.

Vakai‘i ‘i he iPhone

Fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e Notifications, pea ‘oku totonu ke ke sio ‘i lalo ki ha faka‘ilonga (toggle) ki he “Emergency Alerts”.

Vakai‘i ‘i he Samsung

‘Oku ma‘u atu ‘a e ngaahi fakahinohinó ‘i he uepisaiti ‘a e Samsung NZ.

Vakai‘i ‘i he ngaahi telefoni Android kehé

Ko e ngaahi fokotu‘utu‘u‘anga (settings) ki he Emergency Alert ‘oku makatu‘unga ia meí he kautaha na‘a nau fa‘ú (manufacturer) mo e fa‘ahinga kalasi (model) ‘o e telefoní.

Ko e angamahení, te ke lava ‘o ma‘u ‘a e settings ‘i ha taha ‘o e ngaahi founga ko ‘ení.

 • Fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e Sounds pea fili ‘a e Advanced. ‘Oku totonu ke ke sio ai ki ha fili ki he Emergency Broadcast.
 • Fakaava ‘a e Settings, fili ‘a e Wireless & Networks pea fili ‘a e More. ‘Oku totonu ke ke sio ai ki ha fili ki he Cell Broadcast.
 • Fakaava ‘a e Settings pea fili ‘a e General Settings. ‘Oku totonu ke ke sio ai ki ha fili ki he Emergency Alerts.
 • Fakaava ‘a e text message app pea fili ‘a e Message Settings. ‘Oku totonu ke ke sio ai ki ha fili ki he Emergency Alert Settings.

Ko ho‘o alert settings ‘e ala ui‘aki ia ha ngaahi fa‘ahinga hingoa kehekehe ‘o kau ai ‘a e:

 • Emergency Alerts
 • Emergency Broadcasts, pe
 • Extreme Threats pe Severe Threats.
Fakafehokotaki‘anga ki tu‘a
Samsung logo

Kumi ha ngaahi fakahinohino ki hono fakafo‘ou ‘o e polokalama ‘i ho‘o telefoni Samsung ‘i he uepisaiti Samsung NZ.

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)

‘Oku tauhi ‘e he Emergency Mobile Alerts ke malu ‘a e kakaí. ‘Oku fakamafola atu ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.