Ko e tiviaga ke he motu katoa ke he Emergency Mobile Alert ne kua lata lahi ke maeke ke kitia kua gahuahua mitaki e fakaholoaga. Kumikumi ke moua e tau vala tala mo e tau talahauaga ha ko e tivi ke he motu katoa.

Ko e ha ne taute ai e tau tiviaga ke he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)

Ko e tiviaga ke he motu katoa ha ko e Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) ke maeke ke kitia kua gahuahua mitaki e fakaholoaga.

Ko e tau tiviaga ke he motu katoa ne fakafano ke he tau taoa telefoni oti ha Niu Silani. Amanaki a mautolu to maeke e loga he tau telefoni ke moua e tau fakailoaaga.

Ko e tau tau 2017, 2018 mo e 2019 ne moua e mautolu afe mo afe e tau talahauaga mai he tau tagata. Lagomatai lahi he tau mena nei ke fakaholo ki mua e gahuahua mitaki he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert).

Ko e taha tiviaga ke he motu katoa ne nakai la leva ia he magaaho afiafi he aho 24 ia Novema 2019. Ha kua manamanatu ke he tatalu COVID-19, ne utakehe e tau amanakiaga ke tivi ke he motu katoa he tau 2020 mo e 2021 e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert).

Ko e laini matutaki ki Fafo
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

Fakamau e higoa ki loto ke moua e tau tohi hila hagaao ke he tau amanakiaga ke fai tiviaga ke he motu katoa he tau Emergency Mobile Alert. To moua e koe e taha tohi hila kaeke kua iloa e aho ka fakahoko e tiviaga.

Ko e tau fua ne moua mai he savea ne taute tutokotaha

Ko e magaaho ne mole e tiviaga ke motu he tau 2018, ne taute he Ministry of Civil Defence & Emergency Management e taha savea ne taute tutokotaha.

Ko e savea nei ne fakaholo ke he puhala ke fakatutala mo e 1000 e tau tagata Niu Silani ne fakaaoga e tau telefoni utafano mo e 15 e tau tau moui ki luga. Ne fakahoko e savea nei he magaaho kua mole laia e tiviaga ke he motu katoa he tau aho 26 Novema ke he 9 Tesemo 2018.

Ko e savea nei ne fakahoko foki he mole e tiviaga he Emergency Mobile Alert ke he motu katoa he tau 2019.

Ne onoono e savea ke he tau mena kehekehe.

  • Taha vala he puke tagata ne moua e fakailoaaga tivi
  • Ko e iloaaga fakamua ke he gahuahuaaga he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)
  • Ko e iloaaga fakamua ko e amanaki e tiviaga ke he motu ke fakahoko
  • Ko e tau manamanatuaga he papiliki ke he gahuahuaaga he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)
  • Ko e talitonu nakai e papiliki kua lata e gahuahuaaga nei ke fai fifiliaga ki ai
  • Ko e tau hikihikiaga he tali mai he kamata ke fakagahuahua e Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert) mo e fakailoaaga tivi he 2017
Pepa

Kikite atu ke tau fua moua mai he tau savea ne fakahoko he tau 2018 mo e 2019 ke he motu katoa ne kua tivi ke he tau Emergency Mobile Alert ne faka-Peritania.

Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts)

Ne haohao mitaki e tau tagata ha ko e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alerts). Kua fakapuloa e tau fakailoaaga ke he tau telefoni ne gahuahua mitaki mai he tau taoa pauaki.