Ko e tau tivi ke he motu katoa

Tivi tumau ke he tau tau oti e puhala Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert). Ko e tiviaga kua lata mae iloa tonu kua gahua mitaki e puhala Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert). To liu ke tivi katoa ke he motu he aho 26 i a Me 2024 ke he tau matahola 6-7 magaaho afiafi.

Ko e tau mena ke iloa hagaao ia ke he tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano
Person holding a phone with an exclamation point on it

Ko e tau vahega matematekelea

Na loga lahi e tau matematekelea tutupu pauaki i Niu Silani. Kumikumi ke iloa ko e heigoa ke taute to hoko, kua hoko mo e kua mole e tau vahega kehekehe he tau mena tutupu fakalutukia.

Ko e tagata taane ne fae onoono ke he lau kupega hila he poko Make a Plan he getready.govt.nz

Taute e taha palana

Maeke e tau mena fakalutukia ke tutupu ha magaaho ni ha magaaho, ko fe ni ka haha ki ai, laulahi foki ke nakai fai fakailoaaga tuai. Mahuiga lahi ke taute e tau palana ke lata ma e tau mena tutupu fakalutukia ke iloa e koe ko e heigoa ke taute kaeke ke fai mena tupu fakalutukia.
Taute e taha fakatokatokaaga mae haau a kaina, fale gahua, fale aoga, marae po ke maaga.

Taute e tau fakatokatokaaga haau ke lata mo e tau mena tutupu fakalutukia.
Ko e tau fanau aoga ne fae taute he Fakato Hifo Uufitia mo e Gega

Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega

Kua hako lahi ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega kaeke ke to e mafuike. Taofi he tau mena nei a koe ke lau mo e veli, tote hifo foki e tino haau mo e nakai mukamuka ke pakia, mo e uufitia foki ke haohao mitaki e haau a ulu, kakia mo e tau vala mahuiga he tino.

Fakaako ke iloa ke Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega
Ko e fakatino katuni he fifine ne fae moua e Emergency Mobile Alert ke he tapa ke kuli ne kua hili

Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)

Ko e tau Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano ko e tau fakailoaaga hagaao ia ke he tau mena kua tutupu fakalutukia ne kua fakafano e lautolu e tau tagata gahua ne kua leveki mo e tonuhia ke he tau telefoni utafano ne kua maeke ke moua. Kua talaga e tau koloa nei ke haohao mitaki e tau tagata mo e kua fakapuloa ke he tau telefoni mai he tau taoa pauaki.

Fakaako mo e iloa hagaao ia ke he Fakailoaaga Fakalutukia he Telefoni Utafano (Emergency Mobile Alert)
Ko e fakatino katuni he tagata taute he Fakato Hifo, Uufitia mo e Gega

Ko e tau hatakiaga mae tau tagata kulikuli

Kaeke ke haha ia koe e taha vahega kulikuli poke taha manako ne ligaliga ke nakai moua e haohao mitaki kaeke ke fai mena tupu fakalutukia, kumikumi ke he tau hatakiaga ke mau tali. Kumikumi ko e heigoa e tau puhala kua maeke ia koe ke muitua ki ai mo e kumikumi e tau fakailoaaga ne kua fakamau ke he Vagahau Matalima Niu Silani pihia ke he puhala tapaki mo e fakaleo.

Kumikumi e tau hatakiaga mae tau tagata ne nakai fahia e tau alaga tino