Mga pambuong bansang pagsusuri

Tine-testing namin ang sistema ng Emergency Mobile Alert bawat taon. Ito ay mahalagang bahagi ng pagtiyak na ang sistema ay gumagana nang maayos. Ang susunod na nationwide test ay gaganapin sa ika-26 ng Mayo 2024 sa pagitan ng 6-7pm.

Tungkol sa Emergency Mobile Alert
Person holding a phone with an exclamation point on it

Mga uri ng peligro

Sa New Zealand, marami tayong mga likas na peligro. Alamin ang gagawin bago, sa oras at makaraan ang bawat uri ng emerhensya.