Ihanda ang iyong sambahayan

Nakasalalay sa iyo na tiyaking alam ng iyong pamilya ang gagawin at mayroon kayo ng lahat ng kailangan upang makaraos. Sundin ang mga hakbang na ito upang ihanda ang iyong sambahayan.

Ihanda ang iyong trabaho

Ang pagpaplano para sa mga emerhensya ay mabuti para sa negosyo.

Tutulong itong panatilihin kang ligtas at ang iyong mga manggagawa at mababawasan ang hindi pagtatrabaho.

Alamin kung paano ihahanda ang iyong trabaho
Lalaki na ginagawa ang Dumapa, Sumuklob at Kumapit sa ilalim ng kanyang desk sa opisina

Maghanda

May ilang madaling mga hakbang na iyong magagawa upang tiyaking ikaw at ang iyong pamilya ay handa na upang makaligtas.