Resources

Ngā rauemi

A searchable index of useful emergency preparedness resources.

You can refine your selection by choosing from the topic and languages lists below.

24 Results for Poster and Long or Strong, Get Gone

long strong 520x350px image

Download and print these posters in English and put them up in your home, school or workplace. Remember if an earthquake is LONG or STRONG, GET GONE.

long-strong-earthquake-pos-a0-en-dec16.pdf pdf 3.1 MB
long-strong-earthquake-pos-a1-en-dec16.pdf pdf 1.7 MB
long-strong-earthquake-pos-a2-en-dec16.pdf pdf 907 KB
long-strong-earthquake-pos-a3-en-dec16.pdf pdf 512 KB
long-strong-earthquake-pos-a4-en-dec16.pdf pdf 324 KB
Arabic Long Strong Thumbnail

.قم بتحميل وطباعة هذه الملصقات باللغة العربية ووضعها في منزلك أو مدرستك أو مكان عملك
.تذكر، إذا كان الزلزال طويلًا أو قويًا، فاشرع بالهروب

long-strong-get-gone-pos-a0-ar-aug19.pdf pdf 9.2 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-ar-aug19.pdf pdf 9.2 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-ar-aug19.pdf pdf 9.2 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-ar-aug19.pdf pdf 3 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-ar-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Bislama Long Strong Thumbnail

Daonlodem mo printim ol posta ya long Bislama mo putum long wol long hom o skul o ples blong wok blong yu. Rimemba sapos wan etkwek hemi Seksek Longtaem o hemi Strong, Kamaot – Yu No Stap Nomo.

Burmese Long Strong Thumbnail

ျမန္မာ လုိေရးထားတဲ႔ ဒီပုိစတာေတြကုိ ေဒါင္းလုတ္ လုပ္၊ မိတၲဴထုပ္ျပီး သင္႔အိမ္၊ သင္႔ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ သင္႔ ရံုး၊ အလုပ္၊ ဌာနတုိ႔မွာ ေႀကာ္ျငာေပးပါ။ အင္အားျပင္းထန္ျပီး အခ်ိန္ႀကာျမင္႔ေသာ ငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္ပါက၊ ျမန္ျမန္ထြက္သြားဖို႔ သတိရပါ။

Chinese Simplified Long Strong Thumbnail

下载并打印这些中文海报,并张贴在您的家中、学校或工作场所。记住,如果地震时间长或震感强烈,请务必撤离。

long-strong-get-gone-pos-a0-zh-hans-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-zh-hans-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-zh-hans-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-zh-hans-aug19.pdf pdf 3.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-zh-hans-aug19.pdf pdf 1.7 MB
Chinese Traditional Long Strong Thumbnail

下載並列印這些中文海報,並張貼於家中、學校或工作場所裡。 切記,如果地震發生的時間長或震感強烈,請務必撤離。

long-strong-get-gone-pos-a0-zh-hant-aug19.pdf pdf 9.5 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-zh-hant-aug19.pdf pdf 9.5 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-zh-hant-aug19.pdf pdf 9.5 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-zh-hant-aug19.pdf pdf 3.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-zh-hant-aug19.pdf pdf 1.7 MB
Cook Island Maori Long Strong Thumbnail

Akapae‘ia mai ma te nene‘i i teia au posters ki roto i te reo Maori Kuki Airani ma te tuku atu i tē reira au mea ki runga i tēta‘i ngā‘i i roto i tō‘ou ngutu‘are, i te āpi‘i, mē kore ra, i te ngā‘i anga‘anga. Kia ma‘ara ua rāi ē, mē e tuātau Roa, mē kore ra, Mātūtū, tō te ngāruerue-enua, Akangaro Viviki‘ia.

Fijian Long Strong Thumbnail

Lavetaka ka tabaka na veitukutuku oqo ena vosa vaka-Viti ka biuti ira ena loma ni nomu vale, koronivuli se vanua ni cakacaka. Nanuma, kevaka e Balavu se Kaukauwa na uneune, Dro Tani Vakatotolo.

long-strong-get-gone-pos-a0-fj-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-fj-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-fj-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-fj-aug19.pdf pdf 3 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-fj-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Gujarati Long Strong Thumbnail

આ પોસ્ટરોને ડાઉનલૉડ કરો અને ગુજરાતીમાં તેની પ્રિન્ટ કાઢી તેને આપના ઘરે, શાળા અથવા કામના સ્થળે રાખો. જો ભૂકંપ લાંબા સમય સુધી ચાલે અને તે ખૂબ જ શક્તિશાળી હોય તો બચાવ કરો.

Hindi Long Strong Thumbnail

यह पोस्टर हिन्दी में डाऊनलोड व प्रिन्ट करें तथा उन्हें अपने घर, स्कूल या कार्य-स्थल पर लगाएं। याद रखें, यदि भूकंप देर तक रहे या बहुत शक्तिशाली हो, बचाव करें ।

Japanese Long Strong Thumbnail

日本語版ポスターをダウンロードし、家庭、学校、職場に掲示しましょう。 地震が「長いまたは強い」ときは、避難しましょう。

long-strong-get-gone-pos-a0-ja-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-ja-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-ja-aug19.pdf pdf 9.4 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-ja-aug19.pdf pdf 3.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-ja-aug19.pdf pdf 1.7 MB
Korean Long Strong Thumbnail

한국어로 된 이 포스터를 다운로드한 후 인쇄해 집이나 학교, 직장에 붙여 두십시오. 지진이 길거나 강력하면 즉시 대피하십시오.

long-strong-get-gone-pos-a0-ko-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-ko-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-ko-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-ko-aug19.pdf pdf 2.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-ko-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Maori Long Strong Thumbnail

Me tikiake ka tā i ēnei pānui i roto i te reo Māori ka whakairi ki tō kāinga, kura, wāhi mahi rānei. Kia maumahara mēnā he Roa, he Kaha rānei te rū, Me Wehe Tonu.

long-strong-get-gone-pos-a0-mi-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-mi-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-mi-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-mi-aug19.pdf pdf 2.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-mi-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Punjabi Long Strong Thumbnail

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਭੂਚਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ।

Russian Long Strong Thumbnail

Скачайте и распечатайте постеры на русском языке и положите их в Вашем доме, в школе, на рабочем месте. Помните, если землетрясение Продолжительное или Сильное, Уходите.

Samoan Long Strong Thumbnail

Lolomi ni kopi o ata nei i le Gagana Samoa ma faaali i lou aiga, aoga poo le galuega. Manatua, pe afai e Umi pe Malosi se mafuie, Ia Alu Ese Loa.

long-strong-get-gone-pos-a0-sm-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-sm-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-sm-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-sm-aug19.pdf pdf 2.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-sm-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Somali Long Strong Thumbnail

Dajiso oo ku daabac boosataradaan af Soomaali oo ku dhaji gurigaaga, dugsiga ama goobta shaqada. Xasuuso, haddii dhul gariir Dheer yahay ama Xooganyahay, Baxsatid.

long-strong-get-gone-pos-a0-so-aug19.pdf pdf 9.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-so-aug19.pdf pdf 9.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-so-aug19.pdf pdf 9.1 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-so-aug19.pdf pdf 3 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-so-aug19.pdf pdf 1.7 MB
Spanish Long Strong Thumbnail

Pueden descargar e imprimir estos pósteres en español y pegarlos en su casa, escuela o trabajo. Recuerden: Si el terremoto es Largo o Fuerte, Aléjense Rápido.

long-strong-get-gone-pos-a0-es-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-es-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-es-aug19.pdf pdf 9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-es-aug19.pdf pdf 2.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-es-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Tagalog Long Strong Thumbnail

Mag-download at mag-print ng mga poster na ito sa Tagalog at ipaskil ito sa inyong tahanan, paaralan o lugar ng trabaho. Tandaan, kung ang lindol ay Matagal o Malakas, Lumikas.

long-strong-get-gone-pos-a0-tl-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a1-tl-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a2-tl-aug19.pdf pdf 8.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a3-tl-aug19.pdf pdf 2.9 MB
long-strong-get-gone-pos-a4-tl-aug19.pdf pdf 1.6 MB
Tamil Long Strong Thumbnail

தமிழில் உள்ள இந்த சுவரொட்டிகளை பதிவிறக்கம் செய்து, அச்சிட்டு, அவற்றை உங்கள் வீடு, பள்ளி மற்றும் பணியிடத்தில் வைக்கவும். ஒரு பூகம்பம் நீடித்தாலோ, வலுவடைந்தாலோ, ஓடி விடுங்கள்.

1 2