ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੋਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ 24 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Hononga ā-waho
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ

2018 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆੱਫ ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 1000 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 2018 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।

  • ਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
  • ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
  • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ
  • ਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  • 2017 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ
Puka

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੇ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਇਲ ਅਲਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।