E mea tau te tu‘anga tāmatamata‘anga, i te turanga Emergency Mobile Alert, i te‘akapāpu e, te ‘anga‘anga meitaki ra te turanga. Kimi‘ia te au pa‘u‘anga, e te ‘akakitekite‘anga, no runga i te au tāmatamata‘anga na roto i te basileia.

Ea‘a matou ka tāmatamata ei i te Emergency Mobile Alert?

E mea tau te tu‘anga tāmatamata‘anga na roto i te basilea, i te ‘akapāpu e, te ‘anga‘anga meitaki ra te turanga Emergency Mobile Alert.

Kua tuku‘ia te au tāmatamata‘anga ki te au poupou-‘are cell, na roto i te katoa‘anga o Aotearoa. Te ‘irinaki nei matou e, ka rauka i te ma‘ata‘anga o te au terepōni, i te ‘āriki i te ‘akamatakite‘anga.

I roto i te au mata‘iti 2017, 2018, e te 2019, kua tae mai te tauatini‘anga ua atu au tāmanako‘anga mei te tangata. Kua tauturu teia ia matou, i te ‘akapu‘apinga‘anga i te turanga Emergency Mobile Alert.

Kua rave‘ia te tāmatamata‘anga ‘openga i te a‘i‘a'i o te rā 24 o Noema, i te mata‘iti 2019. I roto i te tāmanako‘anga i te maki COVID-19, kua ‘akakore‘ia te tāmatamata‘anga no te turanga Emergency Mobile Alert, i roto i te mata‘iti 2020, e te 2021.

Te External link
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

‘Akakite‘ia atu to‘ou turanga mēre uira, kia kite koe i te tuātau o te au tāmatamata‘anga Emergency Mobile Alert, e tu mai nei. Ka tae atu teta‘i mēre uira, me ‘akapāpu‘ia te rā no te tāmatamata‘anga.

Te ‘akakitekite‘anga no runga i te kimikimi‘anga kite na roto i te basileia

I muri ake i te tāmatamata‘anga na roto i te basileia i te mata‘iti 2018, kua ‘akatupu te Ministry of Civil Defence & Emergency Management, i teta‘i kimikimi‘anga kite.

Kua rave‘ia te kimikimi‘anga kite, na roto i te ‘ārāvei uiui‘anga, i teta‘i 1000 aronga i roto i Aotearoa, e tā‘anga‘anga terepōni ‘āpaipai ana, mei te mata‘iti 15, e tere atu. Kua rave‘ia te kimikimi‘anga kite i muri ua ake i te tāmatamata‘anga na roto i te basileia i te mata‘iti 2018, mei te rā 26 o Noema, ki te rā 9 o Titema, i te mata‘iti 2018.

Kua rave katoa ia teta‘i kimikimi‘anga kite i muri ua ake i te tāmatamata‘anga i te Emergency Mobile Alert na roto i te basileia, i te mata‘iti 2019.

Kua ‘ākara te kimikimi‘anga kite i teta‘i atu au turanga.

  • Te tārē‘anga o te ‘iti tangata tei ‘āriki i te ‘akamatakite‘anga tāmatamata
  • Te aronga kua mārama takere i te turanga Emergency Mobile Alert
  • Te aronga kua kite takere e, ka rave‘ia teta‘i tāmatamata‘anga na roto i te basileia
  • Te ‘irinaki‘anga o te ‘iti tangata no runga i te turanga Emergency Mobile Alert
  • Me te ‘irinaki ra te ‘iti tangata e, tei a ratou rāi te ‘iki‘anga no runga i te turanga
  • Te au tauī‘anga, mei te ‘ai‘ia‘anga te turanga Emergency Mobile Alert, e te ‘akamatakite‘anga tāmatamata, i roto i te mata‘iti 2017.
Te Document

‘Akara‘ia te au tuku‘anga manako, i roto i te reo Papa‘ā, mei roto mai i te kimikimi‘anga kite na roto i te basileia, tei rave‘ia i te mata‘iti 2018, e te mata‘iti 2019, no runga i te tāmatamata‘anga i te Emergency Mobile Alert.

Te ‘Akamatakite‘anga Manamanatā Tupu Po‘itirere i runga i te Terepōni ‘Āpaipai (Emergency Mobile Alert)

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert E ‘akaponuiā‘au ana te Emergency Mobile Alerts iākoe. Ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou mei te au poupou tei ‘akakoro‘ia.