Exclamation point surrounded by a cow, a first aid symbol, a biohazard symbol, a bomb, a dying flower in dry ground, and a tree on fire

Teta‘i atu au manamanatā

Kimi‘ia te au rāvenga no teta‘i atu au manamanatā i roto i Aotearoa. Tei runga i te tu o te manamanatā, me kore ra, te manamanatā tupu po‘itirere, te turanga tauturu te ka ‘akateretere i te ‘oro‘oro‘anga.

Kimi‘ia te au rāvenga no teta‘i atu au manamanatā i roto i Aotearoa
Te Civil Defence logo

Na‘ai e rave i te a‘a, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere?

E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te au tu turanga tauturu, i te ‘akateretere i te au manamanatā tupu po‘itirere, e te ‘ākono i te tangata, kia vai pōnuiā‘au. Na‘ai e rave i te a‘a, i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere?

Na‘ai e rave i te a‘a, i roto i te tuātua manamanatā tupu po‘itirere?

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Te vai nei te au taka‘i‘anga māmā ua, te ka rauka iākoe i te rave, i te ‘akapāpu kia papa koe, e to‘ou kōpu tangata.