Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

100 result

Te External link
Ministry of Health logo

Ka tāmanamanatā‘ia te ora‘anga tangata, e ka anoano‘ia pa‘a kia ‘akaruke i to ratou au kainga, i roto i te manamanatā tupu po‘itirere. Ka ngatā tikāi teia no te au metua vaine, e te aronga ‘ākono pēpē. E arataki‘anga ta te Marae Ora, no runga i te ‘āngai‘anga i ta‘au pēpē i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, ki te ū o te māmā, e te ū mo‘ina.

Te External link
Marae Emergency Preparedness Plan logo

Ma‘ani‘ia teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, no te marae, kia vai te‘ate‘amamao to‘ou marae no teta‘i ‘uri‘ia nātura, me kore ra, manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link
Ministry of Health logo

Tei te tamariki rāi ta ratou au rāvenga no ta ratou ka rave i roto i te tuātau taitaiā, tei tau ki te taka‘i‘anga o to ratou tupu‘anga. Tei te Marae Ora te au arataki‘anga no te tauturu‘anga i te tamariki i roto i te tuātau taitaiā.

Te Document
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

E arataki‘anga tei roto i te reo Papa‘a ta te Royal New Zealand Foundation of the Blind, no te no‘o‘anga te‘ate‘amamao no te ngāruerue‘anga ‘enua no te matapō, me kore ra, te aronga kare e kite meitaki ana.

Te External link
Emergency Mobile Alert logo

‘Akakite mai i to‘ou manako no runga i te Emergency Mobile Alert. Ka tā‘anga‘anga matou i te ‘akakitekite‘anga tei ko‘iko‘i‘ia mei roto mai i teia kimikimi‘anga kite, i te ‘akapu‘apinga‘anga ua atu rāi i te turanga ‘akamatakite‘anga.

Te Document
Emergency Mobile Alert logo

Tatau‘ia i roto i te reo Papa‘a, te Decision for Emergency Mobile Alert, kia vai rāi ei channel kare-e-rauka-i-teta‘i-i-te-‘akaruke, no teta‘i atu ‘akakitekite‘anga.

Te Internal link
Hands marking off a checklist

Ma‘ani ta‘okota‘i‘ia teta‘i parāni ki runga i te ‘ātuitui roro uira, ki roto i to‘ou kōpu tangata, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Tāmanako‘ia te au ‘apinga ka anoano koe i roto i te au rā tātakita‘i, ma te kimikimi manako, no runga i ta‘au ka rave, me kare te reira e rauka.

Te External link
Neighbourhood Support New Zealand logo

Tomo atu ki roto i teta‘i Neighbourhood Support Group, i runga i te kupenga uira Neighbourhood Support, me kore ra, tāniuniu‘ia te numero 0800 463 444.

Te External link
Samsung logo

Kimi‘ia te ‘iku‘iku‘anga no runga i te ‘aka‘ōu‘anga i ta‘au terepōni Samsung, tei runga i te kupenga uira a te Samsung NZ.

Te External link
Neighbours Day Aotearoa logo

Rave‘ia teta‘i Neighbour’s Day. E rave‘ia ana te Neighbours’ Day, i roto i te au marama tātakita‘i o Māti. E umuumu ana teia i te au tangata tupu kia mātau i teta‘i ki teta‘i. Kare e manatā ana, me ko koe anake ua, e pupu, me kore ra, e putuputu‘anga. Me kore ra, me tei roto i to‘ou matakeinanga te au ngutu‘are, flats, te au pītiniti, e teta‘i ua atu. Ka rauka iā koe i te ‘akatupu i teta‘i putuputu‘anga tei tau anake, no to‘ou matakeinanga.

Te Video
Civil Defence logo

‘Akarongo atu ki teia au rekōti‘anga no runga, i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link

Āru‘ia te ‘akapapa‘anga ‘anga‘anga a te Shut Happens, i roto i te reo Papaā, i te ‘anga i te au parāni pange no ta‘au pītiniti.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

E arataki‘anga ta te Manatū Ahu Matua (MPI) no runga i te te‘ate‘amamao‘anga i teta‘i parāni, no ta‘au au ‘ānimara Tei roto i te reira te au ‘akapapa‘anga no te au rāvenga kia rave‘ia, no te au tū ‘ānimara, e te au manamanatā tupu po‘itirere tūkētūkē. ‘Anga‘anga na roto i te au ‘akapapa‘anga no te au rāvenga kia rave‘ia, i te ‘akatupu‘anga i ta‘au parāni.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Kiriti‘ia te pēpa ‘akakitekite‘anga a te East Coast LAB's tsunami hīkoi. ‘Aka‘aere‘ia teta‘i tsunami walk.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Kiriti‘ia te tūtū ma‘atama‘ata no te ‘akakitekite‘anga a te East Coast LAB's tsunami hīkoi. ‘Akaāri mai e, te tomo ra koe ki roto, ma te tauturu i te toto‘a‘anga i te ‘akakitekite‘anga.

Te External link
Business.govt.nz logo

Tā‘anga‘anga‘ia te arataki‘anga mei roto i te business.govt.nz. no runga i te au mea tau kia tāru‘ia ki roto i ta‘au parāni‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link
Ministry of Education logo

E arataki‘anga ta te Māraurau o te Pae ‘Āpi‘i, no te au ‘āpi‘i, e te au turanga ‘āpi‘i punanga, no runga i te te‘ate‘amamao‘anga, e te ‘oro‘oro‘anga i roto i te manamanatā tupu po‘itirere.

Te Internal link
A tsunami wave

E au māpu ta to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, no runga i te ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e ka tukia e te tai-‘akakī, e te arataki‘anga. ‘Akapāpu meitaki, kia kite koe i te ngā‘i ka ‘aere, mei tei te kainga koe, tei te ‘anga‘anga, me kore ra, te ori aere ra.

Te Factsheet
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Tāmou‘ia te tumu i riro ei te ‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou, ei rāvenga tau i te rave, i roto i teta‘i ngāruerue ‘enua, i roto i te factsheet, i roto i te reo Papa‘ā

Te External link

Kimi‘ia te arataki‘anga i roto i te reo Papa‘ā, no runga i te ‘ākono‘anga i te aronga ‘anga‘anga, i muri ake i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

1 2 3 4 5