Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

85 result

Te Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

Te Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te External link
Unite Against COVID-19 logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te COVID-19, ki runga i te kupenga uira a te Unite Against COVID-19.

Te External link
Escape Hide Tell logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te kite‘anga, e te ripōti‘anga, i te au ‘ākono‘anga ‘ēkōkō‘ia, ki runga i te kupenga uira a te New Zealand Police. Tāmou kia kite koe i ta‘au ka rave, ko te ‘ē ua ake e, ka tā‘ī‘ī koe ki roto i teta‘i tamaki‘anga tāmātakutaku, me kore ra, i teta‘i atu rāvenga taukore mei teia.

Te Internal link
A house

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia.

Te Internal link
Construction worker talking to two people

E rāvenga meitaki i roto i teta‘i ua atu pītiniti, te parāni‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere ua. Ka tauturu teia i te ‘ākono iākoe, e ta‘au aronga ‘anga‘anga, kia vai ponuiā‘au, ma te kaimoumou-kore i te taime.

Te Internal link
Two couples meeting each other

Tauturu‘ia to‘ou ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i te te‘ate‘amamao‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

‘Akakite‘ia atu to‘ou turanga mēre uira, kia kite koe i te tuātau o te au tāmatamata‘anga Emergency Mobile Alert, e tu mai nei. Ka tae atu teta‘i mēre uira, me ‘akapāpu‘ia te rā no te tāmatamata‘anga.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

‘Ākara‘ia te kupenga uira, a te East Coast LAB, no runga i teta‘i atu, no runga i te Tsunami Hīkoi Week.

Te External link
Resilient organisations logo

Tā‘anga‘anga‘ia te Resilient Organisations' Earthquake Preparedness checklist, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i ta‘au putuputu‘anga.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu, no runga i te New Zealand’s biosecurity system, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu, no runga i te New Zealand’s food safety system, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Te External link
Fire and Emergency New Zealand logo

Tāmou‘ia teta‘i atu no runga i te au ‘apinga kīkino, ki runga i te kupenga uira, a te Fire and Emergency New Zealand.

Te External link
WorkSafe New Zealand logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, no runga i te ‘anga‘anga‘anga ki roto i te au ‘apinga kīkino, ki runga i te kupenga uira, a te WorkSafe.

Te External link
Ministry of Health logo

Kimi‘ia te arataki‘anga, no runga i te mārama‘anga i te turanga o te ngākau, i roto i te au manamanatā tupu po‘itirere, e te au rāvenga tau tikāi kia meitaki te ora‘anga, ki runga i te kupenga uira a te Marae Ora.

Te External link
All Right? logo

Kimi‘ia te au tāmānako‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iā koe ‘uā‘orāi, e teta‘i atu, me teima‘a te ‘apainga, mei ko i te All Right?

E turanga ‘anga‘anga ta‘okota‘i‘anga, i rotopu i te Canterbury DHB, e te Mental Health Foundation of New Zealand, te All Right? Kua ‘ai‘ia i roto i te mata‘iti 2013, i te turu i te psychosocial recovery of Cantabrians, i muri ake i te ngāruerue‘anga ‘enua, i roto i te mata‘iti 2010, e te mata‘iti 2011.

Te External link
Mentemia logo

Kimi‘ia te au tāmanako‘anga tau, e te au rāvenga tau, i te tauturu iā koe i te ‘ākono i te ora‘anga meitaki o to‘ou roro, mei ko i te Mentemia.

Kua ‘anga‘ia te Mentemia, e teta‘i tangata tei tu‘e ana no te All Blacks, e te mental health advocate Sir John Kirwan, te tech entrepreneur Adam Clark, e teta‘i pupu ta‘unga te arataki ra i te au rāvenga rapakau‘anga.

Te External link
Melon Health logo

Kimi‘ia teta‘i tiānara no runga i te ora‘anga meitaki, te au turanga tauturu, e te au rāvenga no runga iā koe ‘uā‘orāi, ei tauturu iā koe i te ‘ākono‘anga i to‘ou turanga ngākau, mei ko i te Melon.

E ‘ōronga katoa ana te Melon, i teta‘i putuputu‘anga na runga i te ‘ātuitui roro uira, no te ‘iti tangata Aotearoa, no te turu‘anga o teta‘i i teta‘i, e te au webinars, i te au rā tātakita‘i no runga i te ora‘anga meitaki

Te External link
Just a Thought logo

Kimi‘ia te au ‘āpi‘ipi‘i‘anga tei runga i te ‘ātuitui roro uira, i te ‘āpi‘i iākoe i te au kaveinga no te ‘ākono‘anga i te turanga taitaiā, mei ko i te Just a Thought.

Te External link
Te Hiringa Hauora logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iākoe ‘uā‘orāi, e to‘ou kōpu tangata, ki runga i te kupenga uira, a te depression.org.nz.

Me te mātakutaku ra, me kore ra, me te maromaroā ra tatou, ka tauī te reira i te kaveinga o to tatou au mānakonako‘anga, to tatou turanga ngākau, e ta tatou ka rave. Ka ngatā rāi me teima‘a te ‘apainga, māri ra, kare e ko koe anake ua.

1 2 3 4 5