Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

100 result

Te Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

Te Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te External link
Te Whatu Ora logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te COVID-19, ki runga i te kupenga uira a te Te Whatu Ora.

Te External link
Escape Hide Tell logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te kite‘anga, e te ripōti‘anga, i te au ‘ākono‘anga ‘ēkōkō‘ia, ki runga i te kupenga uira a te New Zealand Police. Tāmou kia kite koe i ta‘au ka rave, ko te ‘ē ua ake e, ka tā‘ī‘ī koe ki roto i teta‘i tamaki‘anga tāmātakutaku, me kore ra, i teta‘i atu rāvenga taukore mei teia.

Te Internal link
A house

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia.

Te Internal link
Construction worker talking to two people

E rāvenga meitaki i roto i teta‘i ua atu pītiniti, te parāni‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere ua. Ka tauturu teia i te ‘ākono iākoe, e ta‘au aronga ‘anga‘anga, kia vai ponuiā‘au, ma te kaimoumou-kore i te taime.

Te Internal link
Two couples meeting each other

Tauturu‘ia to‘ou ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i te te‘ate‘amamao‘anga no te au manamanatā tupu po‘itirere.

Te External link
Phone receiving an Emergency Mobile Alert

‘Akakite‘ia atu to‘ou turanga mēre uira, kia kite koe i te tuātau o te au tāmatamata‘anga Emergency Mobile Alert, e tu mai nei. Ka tae atu teta‘i mēre uira, me ‘akapāpu‘ia te rā no te tāmatamata‘anga.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

‘Ākara‘ia te kupenga uira, a te East Coast LAB, no runga i teta‘i atu, no runga i te Tsunami Hīkoi Week.

Te External link
Resilient organisations logo

Tā‘anga‘anga‘ia te Resilient Organisations' Earthquake Preparedness checklist, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i ta‘au putuputu‘anga.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu, no runga i te New Zealand’s biosecurity system, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu, no runga i te New Zealand’s food safety system, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Te External link
Fire and Emergency New Zealand logo

Tāmou‘ia teta‘i atu no runga i te au ‘apinga kīkino, ki runga i te kupenga uira, a te Fire and Emergency New Zealand.

Te External link
WorkSafe New Zealand logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, no runga i te ‘anga‘anga‘anga ki roto i te au ‘apinga kīkino, ki runga i te kupenga uira, a te WorkSafe.

Te External link
Ministry of Health logo

Kimi‘ia te arataki‘anga, no runga i te mārama‘anga i te turanga o te ngākau, i roto i te au manamanatā tupu po‘itirere, e te au rāvenga tau tikāi kia meitaki te ora‘anga, ki runga i te kupenga uira a te Marae Ora.

Te External link
All Right? logo

Kimi‘ia te au tāmānako‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iā koe ‘uā‘orāi, e teta‘i atu, me teima‘a te ‘apainga, mei ko i te All Right?

E turanga ‘anga‘anga ta‘okota‘i‘anga, i rotopu i te Canterbury DHB, e te Mental Health Foundation of New Zealand, te All Right? Kua ‘ai‘ia i roto i te mata‘iti 2013, i te turu i te psychosocial recovery of Cantabrians, i muri ake i te ngāruerue‘anga ‘enua, i roto i te mata‘iti 2010, e te mata‘iti 2011.

Te External link
Mentemia logo

Kimi‘ia te au tāmanako‘anga tau, e te au rāvenga tau, i te tauturu iā koe i te ‘ākono i te ora‘anga meitaki o to‘ou roro, mei ko i te Mentemia.

Kua ‘anga‘ia te Mentemia, e teta‘i tangata tei tu‘e ana no te All Blacks, e te mental health advocate Sir John Kirwan, te tech entrepreneur Adam Clark, e teta‘i pupu ta‘unga te arataki ra i te au rāvenga rapakau‘anga.

Te External link
Melon Health logo

Kimi‘ia teta‘i tiānara no runga i te ora‘anga meitaki, te au turanga tauturu, e te au rāvenga no runga iā koe ‘uā‘orāi, ei tauturu iā koe i te ‘ākono‘anga i to‘ou turanga ngākau, mei ko i te Melon.

E ‘ōronga katoa ana te Melon, i teta‘i putuputu‘anga na runga i te ‘ātuitui roro uira, no te ‘iti tangata Aotearoa, no te turu‘anga o teta‘i i teta‘i, e te au webinars, i te au rā tātakita‘i no runga i te ora‘anga meitaki

Te External link
Just a Thought logo

Kimi‘ia te au ‘āpi‘ipi‘i‘anga tei runga i te ‘ātuitui roro uira, i te ‘āpi‘i iākoe i te au kaveinga no te ‘ākono‘anga i te turanga taitaiā, mei ko i te Just a Thought.

Te External link
Te Hiringa Hauora logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, no runga i te ‘ākono‘anga iākoe ‘uā‘orāi, e to‘ou kōpu tangata, ki runga i te kupenga uira, a te depression.org.nz.

Me te mātakutaku ra, me kore ra, me te maromaroā ra tatou, ka tauī te reira i te kaveinga o to tatou au mānakonako‘anga, to tatou turanga ngākau, e ta tatou ka rave. Ka ngatā rāi me teima‘a te ‘apainga, māri ra, kare e ko koe anake ua.

1 2 3 4 5