Te au rāvenga tauturu

Ka rauka iā koe i te ‘akatanotano meitaki i ta‘au kimikimi‘anga, na roto i te ‘iki‘anga, mei roto atu i te au tumu manako, e te au reo tei ‘akapapa‘ia atu, ki raro ake nei.

85 result

Te External link
New Zealand Police logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga no runga i te au mea taukore, e te tāmātakutaku tangata, ki runga i te kupenga uira, a te New Zealand Police.

Te External link
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Te External link
Civil Defence logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu no runga i Te Rākau Whakamarumaru (National Emergency Management Agency)

Te External link
WorkSafe New Zealand logo

Kimi‘ia te ‘akakitekite‘anga, no runga i te rave‘anga i te ‘anga‘anga ponuiā‘au i runga i te tā‘ū‘ū ‘are, ki runga i te kupenga uira, a te WorkSafe.

Te External link
Ministry for Primary Industries logo

Kimikimi‘ia teta‘i atu no runga i te tāporoporo‘anga i ta‘au kai kia ponuiā‘au, ki runga i te kupenga uira, a te Manatū Ahu Matua.

Te External link
Volunteering New Zealand logo

Rave‘ia te ‘anga‘anga ngākau-tae, na roto i to‘ou ‘oire tangata. E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e te au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand.

Te External link
MetService logo

‘Akarongo meitaki ki te ‘akakitekite‘anga, a te MetService no runga i te turanga o te reva.

Te External link
MetService logo

‘Ākara‘ia te au ‘akamatakite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te turanga o te reva, ki runga i te kupenga uira, a te MetService.

Te External link
Waka Kotahi logo

Parāni‘ia to‘ou kaveinga no te ‘aka‘oro, e te ‘akakitekite‘anga no runga i te teretere‘anga, ki runga i te kupenga uira, a te Waka Kotahi.

Te External link
Deaf Aotearoa New Zealand logo

Tei ko i te Deaf Aotearoa, te au turanga tauturu, no te aronga Taringa-turi, me kore ra, te aronga kare e rongo meitaki ana.

Te Factsheet
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua.

Te Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te Factsheet
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i tai ‘akakī.

Te Document

‘Akara‘ia te au tuku‘anga manako, i roto i te reo Papa‘ā, mei roto mai i te kimikimi‘anga kite na roto i te basileia, tei rave‘ia i te mata‘iti 2018, e te mata‘iti 2019, no runga i te tāmatamata‘anga i te Emergency Mobile Alert.

Te Factsheet
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Te Factsheet
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Te Factsheet
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua.

Te Factsheet
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia, ma te tu‘atu‘a atu, i teia factsheet no runga i te au mea tau kia rave‘ia, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i tai ‘akakī.

Te Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

1 2 3 4 5