‘Ōronga‘ia ta‘au tauturu ngākau-tae, i te tauturu i to‘ou ‘ai taeake, kōpu tangata, e to‘ou ‘oire tangata, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i te au manamanatā tupu po‘itirere.

‘Ōronga‘ia ta‘au tauturu ngākau-tae, no te ‘ākateretere‘anga i roto i te manamanatā tupu po‘itirere

Tei roto te Civil Defence Centre, me kore ra, te puna ‘oire tangata (community hub) i te ma‘ata‘anga o te au ‘oire tangata. Ka rauka i te matakeinanga i te ‘akaputuputu mai ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te tuātau e tupu ra, e te tuātau i muri ake, i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere, i te turu i teta‘i ki teta‘i.

I roto i te manamanatā tupu po‘itirere, ka tu‘era te au puna, e ka ‘akateretere‘ia e te au ‘oire tangata, kia rauka i te tangata i te putuputu mai ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te tauturu i to ratou ‘oire tangata, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i te mamamanatā tupu po‘itirere.

E ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana te au New Zealand Response Teams, e te civil defence, i te turu i te au turanga tauturu i roto i te manamanatā tupu po‘itirere, e teta‘i atu au putuputu‘anga tauturu. Kua tu‘atu‘a‘ia teia au pupu na roto i Aotearoa.

Te ‘akatupu nei te National Emergency Management Agency, i teia ‘ati‘anga, i teta‘i turanga tauturu ngākau-tae mātūtū, e te ngāueue-kore, e te turanga no te ‘akateretere‘anga i te manamanatā tupu po‘itirere i roto i Aotearoa.

‘Ārāvei atu i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, no runga i te tauturu‘anga ngākau-tae.

Te External link
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Te ‘akatupu‘anga, i te tauturu‘anga ngākau-tae kia mātūtū, e te ngāueue-kore

Te ‘akatupu nei te National Emergency Management Agency, i teia ‘ati‘anga, i teta‘i turanga tauturu ngākau-tae mātūtū, e te ngāueue-kore, e te turanga no te ‘akateretere‘anga i te manamanatā tupu po‘itirere i roto i Aotearoa. Te ‘akakoro nei te National Emergency Management Agency, te Fire Emergency New Zealand, te New Zealand Police, te New Zealand Search and Rescue, e te Marae Ora, i te ‘akatupu i teta‘i turanga tau e te mātūtū no te au manamanatā o te tuātau ki mua.

Te Volunteering New Zealand

E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e teta‘i atu au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand (VNZ).

Ka rauka i te VNZ i te ‘aka‘ārāvei atu iākoe ki teta‘i au rāvenga tauturu‘anga ngākau-tae.

Te External link
Volunteering New Zealand logo

Rave‘ia te ‘anga‘anga ngākau-tae, na roto i to‘ou ‘oire tangata. E putuputu‘anga no te au puna tauturu ngākau-tae, e te au putuputu‘anga basileia, e te au putuputu‘anga te ‘akakoro ra i te tauturu ngākau-tae, te Volunteering New Zealand.

Tomo atu ki roto i teta‘i Neighbourhood Support Group

Tomo atu ki roto, me kore ra, ‘akatupu‘ia teta‘i Neighbourhood Support Group, iākoe, e to‘ou au tangata tupu, e tu‘atu‘a ra i to kotou au karape, e ta kotou au rāvenga tauturu, i te tauturu ia kotou ‘uā‘orāi, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

E ‘akaputuputu ana te au Neighbourhood Support Groups, i te tangata ki te ngā‘i ‘okota‘i, i te ‘akatupu i te au ‘oire tangata ponuiā‘au, turuturu, e te ‘ātuitui‘ia, i te ‘anga‘anga‘anga ta‘okota‘i ki roto i te ‘Akavā, e teta‘i atu au putuputu‘anga ‘oire.

Te External link
Neighbourhood Support New Zealand logo

Tomo atu ki roto i teta‘i Neighbourhood Support Group, i runga i te kupenga uira Neighbourhood Support, me kore ra, tāniuniu‘ia te numero 0800 463 444.

Tomo ki roto i te au kimikimi‘anga rāvenga

Tauturu i te ‘akaponuiā‘au‘anga i to‘ou kōpu tangata, e te ‘oire tangata, na roto i te tomo‘anga ki roto i te au te‘ate‘amamao‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere.