Ma‘ani ta‘okota‘i‘ia teta‘i parāni ki roto i to‘ou kōpu tangata, no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Tāmanako‘ia te au ‘apinga ka anoano koe i roto i te au rā tātakita‘i, ma te kimikimi manako, no runga i ta‘au ka rave, me kare te reira e rauka.

‘Akapāpu meitaki, kia ‘ātui atu ta‘au parāni, ki teta‘i atu au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere i ko i ta‘au ngā‘i ‘anga‘anga, ‘āpi‘i, e te au ngā‘i no‘o putuputu ia e koe.

‘Akakī‘ia te pēpa ma te nene‘i atu, tāmou‘ia ki runga i te pi‘a-‘akaanuanu kai, ma te ‘akapāpu kia kite te katoatoa i te parāni. Me kore ra, tāporoporo‘ia ei PDF, ma te tuku atu ei karere mēre uira, ki to‘ou kōpu tangata.

I mua ake ka ‘akamata ei koe

‘Akapāpu meitaki e, kua tāmanako koe i te au anoano pouroa o to‘ou ngutu‘are tangata, pērā katoa:

Tāku parāni no te ngutu‘are tangata

No‘ai teia parāni?

No te ngutu‘are tangata
Mēma {{$index+1}}
E pakipakitai āinei teta‘i?

Ka anoano tauturu āinei teta‘i i roto i to‘ou ngutu‘are tangata no te ‘akaruke‘anga, me kore ra, me piritia ki roto i te ngutu‘are, i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere. Te ‘irinaki āinei teta‘i, ki runga i teta‘i ‘apinga ‘akaneke‘anga, me kore ra, i teta‘i au rāvenga rapakau‘anga, me kore ra, i teta‘i ua atu ‘apinga? Te ‘irinaki āinei teta‘i ki runga i te vairākau tā-tiketi‘ia? Ka rava āinei no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu, me kore ra, i teta‘i atu rāvenga, me kare e uira?

{{ field.item }}
E au pēpē, me kore ra, tamariki rikiriki āinei teta‘i?

E pikipiki, ū marō, e pērā ua atu, āinei ta‘au te ka rava no teta‘i toru ra, me kore ra, e tere atu, me te piri ra rāi te au toa, e te mataāra? Kua rava āinei te au ‘apinga anoano‘ia tei roto i teta‘i kete rave viviki, me anoano‘ia koe i te ‘akaruke viviki?

{{ field.item }}
E au ‘ānimara/manu ‘akaperepere āinei teta‘i?

Tei iākoe te ora‘anga o ta‘au au ‘ānimara. ‘Akapāpu meitaki e, kua tāru koe ia ratou ki roto i ta‘au parāni no te manamanatā tupu po‘itirere. Ka rava āinei ta‘au kai e te vai no teta‘i toru rā, me kore ra, e tere atu? E au vairanga āinei ta‘au, no te ‘apai atu, e te ‘ākono ia ratou kia ponuiā‘au? E tangata āinei ta‘au, no te tiki atu, e te ‘ākono i ta‘au au ‘ānimara, me kare e rauka iākoe i te ‘oki ki te kainga?

{{ field.item }}
E tangata kē āinei teta‘i, te ka anoano tauturu?

E au ai taeake, kōpu tangata, me kore ra, tangata tupu, āinei teta‘i, te ka anoano i ta‘au tauturu, i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, me kore ra, no te ‘akaruke‘anga?

Tangata {{$index+1}}

Te au ‘akakitekite ‘āravei‘anga pu‘apinga

Te ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga 1
Te ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga {{$index+2}}

Me kare tatou e tae ki te kainga

To tatou ngā‘i ‘ārāvei‘anga
{{ data.meetingPlaceAddress }}
Ka ‘ārāvei kotou ki ‘ea, me kare e rauka ia kotou i te ‘ārāvei atu, teta‘i i teta‘i, e kare e no‘o ta‘okota‘i ana i te taime e tupu po‘iterere ra te mananamatā? Ka ‘akape‘ea koe e tae ei ki reira?
Na‘ai e tiki atu i te tamariki?
Te ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga {{$index+1}}

Me kare e rauka ia matou i te ‘ārāvei atu teta‘i i teta‘i

Te ‘akakitekite‘anga no runga i te ‘ārāvei‘anga {{$index+1}}

Ka rauka ia matou te au nūti ‘ōu, na runga i

Channel {{$index+1}}

Me piritia matou ki te kainga

E au mea anoano‘ia āinei ta matou no te manamanatā tupu po‘itirere?
{{ data.stuckAtHome.items }}
Ka kite tatou e, ka ‘akape‘ea te tāmate‘anga i te vai, te uira, e te gas?
{{ data.stuckAtHome.waterPowerGas }}

Me kare o‘ou uira

{{ data.noPower }}

Me kare o matou vai

{{ data.noWater }}

Me ka ‘akaruke viviki matou

E au kete rave viviki āinei ta matou?
{{ data.grabBags }}
Ka ‘aere matou ki ‘ea?
{{ data.leaveInAHurry }}

Kiritia ki teta‘i ‘akapapa‘anga PDF

Te ‘inangaro āinei koe i te tātā rima i ta‘au parāni no te tuātau manamanatā tupu po‘itirere? Tei iākoe ua me ka kiriti, e te nene‘i atu i te pēpa o te turanga PDF o ta matou ‘akapapa‘anga Make a Plan.

Te Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

Te Document
Hands marking off a checklist

Kiriti‘ia teia ‘akapapa‘anga PDF, no te ma‘ani‘anga i teta‘i parāni no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i to‘ou kōpu tangata.

‘Akate‘ate‘amamao‘ia to‘ou ngutu‘are tangata

Tei iākoe te ‘akapāpu‘anga e, ka kite to‘ou kōpu tangata i te au mea tau i te rave, tei a kotou pouroa te au rāvenga anoano‘ia. ‘Āru‘ia teia au taka‘i‘anga, i te ‘akate‘ate‘amamao‘anga i to‘ou ngutu‘are tangata.