Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ।

Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ

Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ

Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ 4.0 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਆਈਟਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਰੀਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ 4.0 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖੋ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ “cookies” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ।

Google ਅਤੇ Facebook ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Get Ready ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ / ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ/ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • Google Chrome > Settings > Privacy and security > Site settings > Cookies and site data
  • Mozilla Firefox > Options > Privacy & Security > Cookies and Site Data
  • Safari > Settings > Safari > PRIVACY & SECURITY
  • Internet Explorer > Tools > Internet Options > Privacy > Advanced Privacy Settings > Cookies

ਸੁਝਾਅ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ emergency.management@nema.govt.nz