Faitau i faamatalaga o lo o maua i le upegatafailagi Get Ready e te iloa ai tapenapenaga mo faalavelave faafuasei ma tulaga lamatia i totonu o Niu Sila.

O lau Civil Defence Group tau lotoifale

Fia maua faamatalaga mo faalavelave faafuasei i le nofoaga o e iai? Faitau i faamatalaga ua saunia e le tou Civil Defence Group tau lotoifale mo faamatalaga tau lotoifale mo faalavelave faafuasei, fuafuaga, faafanua, faailo ma fautuaga.

Fesootaiga i isi upegatafailagi
Civil Defence logo

Saili nisi faamatalaga mai le tou Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group.

Manatu faaalia e uiga i le upegatafailagi lenei

Afai e fia faaali sou manatu i le upegatafailagi lenei, po o faamatalaga o aofia ai, faamolemole imeli mai matou i le emergency communicationsnema@nema.govt.nz