‘Ārāvei mai no runga i te emergency preparedness, hazards in New Zealand, e te kupenga uira Get Ready.

To‘ou Civil Defence Group

Te kimikimi āinei koe i te ‘akakitekite‘anga, no runga i te manamanatā tupu po‘itirere no to‘ou matakeinanga? ‘Ārāvei atu i to‘ou Civil Defence Group, no te ‘akakitekite‘anga no runga i te manamanatā tupu po‘itirere o to‘ou matakeinanga, te au parāni, te au māpu, te au ‘akamatakite‘anga, e te arataki‘anga.

Te External link
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Te tuku‘anga manako no runga i teia kupenga uira

Me ka ‘inangaro koe i te ‘akakite mai i to‘ou manako no runga i teia turanga, me kore ra, no runga i te ‘akakitekite‘anga i roto i te reira, me ka tika, tukuna mai te mēre uira ki ko i te communicationsnema@nema.govt.nz