Makipag-ugnay tungkol sa kahandaan sa emerhensya, mga peligro sa New Zealand at sa website ng Get Ready.

Inyong lokal na Civil Defence Group

Naghahanap ng pang-emerhensyang impormasyon tungkol sa inyong pook? Makipag-ugnay sa inyong lokal na Civil Defence Group para sa lokal na pang-emerhensyang impormasyon, mga plano, mapa, alert at payo.

Komento tungkol sa website na ito

Kung gusto mong mag-komento sa site na ito, o tungkol sa impormasyong taglay nito, mangyaring mag-email sa amin sa communicationsnema@nema.govt.nz