O lau matafaioi Taifau Faasinoala mo Tagata e iai Manaoga Faapitoa. E moomia ona e faaaofia meaola i lau fuafuaga ma au tapenaga mo faalavelave faafuasei.

Taifau faasinoala mo tagata e iai manaoga faapitoa

Afai e iai sau taifau e fesoasoani ia te oe, e pei o se taifau faasinoala, e tatau ona faamaonia i se faalapotopotoga faamauina, e pei o le Blind Low Vision NZ.

Fai se faailoga e iloa ai le Taifau Faasinoala mo Tagata e iai Manaoga Faapitoa. O se faailoga patino lava i le maile ua faamaonia e iloa gofie ai lona tulaga faamauina o se Taifau Faasinoala mo Tagata e iai Manaoga Faapitoa. Ia mautinoa o fai e lau taifau se faailoga e iloa ai i taimi uma. E aogā le faailoga e iloa ai e faataga ituaiga maile nei i nofoaga mo faalavelave faafuasei ua saunia e pulega tau puipuiga. E fesoasoani foi ia vave ona toe faatasia oulua ma si au taifau pe a oulua ō eseese.

Fuafuaga mo lau taifau. Fai se ato e te alu ese ma ave mo lau taifau e teu i ai meaai, fualaau, faamaumauga o tuipuipui, faailoga e iloa ai ma mea e nonoa ai.

Ia mautinoa e masani lau taifau i tagata tou te fesootai e maua atu ai le lagolagosua. O le a faafaigofie ai ona talia e le maile le tausiga mai se isi tagata e ese mai ia te oe.