Lago kia koe e levekiaga he kuli lagomatai ke he tagata ne nakai malolo e tino. Kua lata ia koe ke putoia a lautolu ke he tau palana mo e tau teuteu haau ha ko e tau lekua tutupu fakalutukia.

Kaeke ke fai kuli lagomatai a koe, tuga e kuli lagomatai ke he tau matapouli, fakamau hifo a ia mo e taha faahi gahua, tuga e Blind Low Vision NZ.

Moua e taha fakamailoga pipi mai he Disability Assist Dog. Ko e fakamailoga kehe a nei ka tui he kuli kua fita e tohi ki loto ke maeke ke kitia mukamuka e haana tuaga ko e Disability Assist Dog. Manatu ke tui tumau e fakamailoga nei haana ke he tau magaaho oti. Ko e fakamailoga nei ne fakagofua e tau kuli gahua ke huhu atu ke he tau faahi gahua civil defence kaeke kua tupu e taha lekua fakalutukia. Maeke foki ke lagomatai ke liu matutaki mafiti kaeke kua mavehevehe a ko e mo e haau a kuli.

Taute taha palana mae haau a kuli. Fai kato lagomatai mae haau a kuli ne toka ai e tau kai, e tau vai fakamalolo tino, e tau fakamauaga ke he tau huki ne kua moua, e tau fakamooliaga kia ia mo e tau pipi tino.

Mitaki ke iloa he haau a kuli e tau tagata ne haha i ai ke he haau a matakau lagomatai. To mukamuka ka pihia ke maeke he haau a kuli ke talia e levekiaga mai he taha ka nakai ko koe.

Ko e tau hatakiaga mae tau tagata kulikuli

Kaeke ke haha ia koe e taha vahega kulikuli poke taha manako ne ligaliga ke nakai moua e haohao mitaki kaeke ke fai mena tupu fakalutukia, kumikumi ke he tau hatakiaga ke mau tali.