Tei iākoe te ‘ākono‘anga i te au Disability Assist Dogs. Ka anoano‘ia koe kia tāru atu ia ratou ki roto i ta‘au parāni‘anga, e te te‘ate‘amamao‘anga, no te manamanatā tupu po‘itirere.

Me e puakaāoa tauturu ta‘au, mei te puakaāoa aratakitaki, tikina‘ia teta‘i pēpa, mei ko i teta‘i putuputu‘anga mana, mei te Blind Low Vision NZ.

Tikina‘ia teta‘i tongiti ‘akairo, Disability Assist Dog identification. E tongiti anake teia, e ‘a‘ao‘ia ana e teta‘i puakaāoa, e pēpa tōna, ei ‘akairo no tōna turanga Disability Assist Dog. ‘Akapāpu meitaki e, te ‘a‘ao ra ta‘au puakaāoa i tōna tongiti tāpa‘o, i te au taime ravarāi. Na te tongiti, e ‘akatika i te au puakaāoa aratakitaki, i te tomo atu ki roto i te au puna o te civil defence, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere. Ka turu katoa teia i te ‘aka‘oki‘anga viviki atu i ta‘au puakaāoa, me ‘akatakakē‘ia korua.

Parāni no ta‘au puakaāoa. Kia papa teta‘i kete rave viviki, tei roto te kai, te au vairākau, te au rekōti no te pātia‘anga vairākau-pāruru, te ‘akairo, e te tāva‘a, no ta‘au puakaāoa.

‘Akapāpu meitaki, kia mātau ta‘au puakaāoa, i te aronga i roto i to‘ou turanga ‘ātuitui‘anga turu. Ka ‘akamāmā atu teia no te ‘āriki‘anga o ta‘au puakaāoa, kia ‘ākono‘ia aia e teta‘i atu.

Arataki‘anga no te pakipakitai

Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te te‘ate‘amamao‘anga.