Me e taringa-turi koe, me kore ra, kare e rongo meitaki ana, parāni no runga i ta te manamanatā tupu po‘itirere ka ‘akatupu no‘ou. Kimi‘ia te arataki‘anga, e te au vitiō no runga i te New Zealand Sign Language.

‘Akapāpu meitaki e, e au rāvenga ta‘au no te kimi‘anga i te au ‘akamatakite‘anga, ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere

  • Ka ‘o‘ora atu te rātiō e te tīvī, i te ‘akakitekite‘anga, e te arataki‘anga, a te civil defence. ‘Āpi‘ipi‘i‘ia to‘ou ‘uā‘orāi turanga ‘ātuitui‘anga turu, kia ‘akakite atu kiā koe, i teta‘i ua atu au ‘akamatakite‘anga, e te ‘akakitekite ua atu rāi kiā koe. ‘Ārāvei atu, i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, me kore ra, i to‘ou kōnitara ‘oire, no runga i te au turanga ‘akamatakite‘anga.
  • ‘Ōronga‘ia atu teta‘i tāviri ki to‘ou ngutu‘are, ki teta‘i tangata tupu, me kore ra, ki teta‘i tei roto i to‘ou turanga ‘ātuitui‘anga turu.
  • Tāmoumou‘ia teta‘i turanga ‘akamatakite‘anga tei tau ki to‘ou anoano. Teia te ‘ākara‘anga, teta‘i ove ‘akamatakite‘anga, te ka purapura atu, kia kite koe. Mono‘ia te au pātiri na roto i te au12 marama tātakita‘i.
  • Tāru‘ia teta‘i puka tātā‘anga, au pēnitara, e teta‘i mōripata ki roto i ta‘au kete rave viviki, kia rauka iākoe i te komakoma ki teta‘i atu.
Te External link
Civil Defence logo

Kimi‘ia te Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group, no to‘ou ‘oire.

Te External link
Deaf Aotearoa New Zealand logo

Tei ko i te Deaf Aotearoa, te au turanga tauturu, no te aronga Taringa-turi, me kore ra, te aronga kare e rongo meitaki ana.

Te au vitiō a te New Zealand Sign Language 

Arataki‘anga no te pakipakitai

Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te te‘ate‘amamao‘anga.