Me e matapō koe, me kore ra, kare e kite meitaki ana, parāni no runga i ta te manamanatā tupu po‘itirere, ka ‘akatupu no‘ou. Kimi‘ia te arataki‘anga, e te ‘akakitekite‘anga ‘akarongo taringa.

‘Akate‘ate‘amamao no te ‘akaruke

Ka ‘irinaki pa‘a koe, ki runga i teta‘i atu, me ‘anoano‘ia koe kia ‘akaruke, me kore ra, i te ‘aere atu ki ko i teta‘i Civil Defence Centre, kare koe i mātau.

  • Me e puakaāoa aratakitaki ta‘au, ‘akapāpu meitaki e, e kete rave viviki, tei roto te kai, te au vairākau, te au rekōti no te pātia‘anga vairākau-pāruru, te ‘akairo, e te tāva‘a, ta‘au no ratou.
  • ‘Ākonokono‘ia teta‘i ‘aka‘ōu atu au tokotoko ki te kainga, e ki te ngā‘i ‘anga‘anga, noātu e, te tā‘anga‘anga ra koe i teta‘i puakaāoa aratakitaki. Ka mātakutaku rāi pa‘a, me kore ra, ka ‘akangaro rāi pa‘a te manako o te au ‘ānimara, i roto i teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.
  • Ka ‘akatika‘ia te au ‘ānimara tauturu, tei terēni‘ia, i te no‘o ki ko i te au ‘akaruru‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere, ki te pae i to ratou au ‘ona.
Te Document
Royal New Zealand Foundation of the Blind logo

E arataki‘anga tei roto i te reo Papa‘a ta te Royal New Zealand Foundation of the Blind, no te no‘o‘anga te‘ate‘amamao no te ngāruerue‘anga ‘enua no te matapō, me kore ra, te aronga kare e kite meitaki ana.

Te au ‘akakitekite‘anga ‘akarongo taringa, no runga i te au manamanatā, e te ‘akate‘ate‘amamao‘anga pu‘apinga atu

Te Video
Civil Defence logo

‘Akarongo atu ki teia au rekōti‘anga no runga, i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Arataki‘anga no te pakipakitai

Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te te‘ate‘amamao‘anga.