Kimi‘ia te au vitiō e te au rekōti‘anga ‘akarongo taringa, a te New Zealand Sign Language.

Te au vitiō a te New Zealand Sign Language 

Te au rekōti‘anga ‘akarongo taringa

Te Video
Civil Defence logo

‘Akarongo atu ki teia au rekōti‘anga no runga, i te te‘ate‘amamao‘anga no teta‘i manamanatā tupu po‘itirere.

Arataki‘anga no te pakipakitai

Me e pakipakitai koe, me kore ra, te tarotokakā‘ia ra e, ka ō koe ki roto i teta‘i manamanatā i roto i te tuātau manamanatā tupu po‘itirere, kimi‘ia te arataki‘anga no te te‘ate‘amamao‘anga.