(Te vacuum ra teta‘i tangata tei roto i tōna dressing gown, e te slippers, i roto i tōna ngutu‘are, ki mua ake i teta‘i māramarama.)

Beep Beep [Te tangi ove ‘akamatakite‘anga manamanatā tupu po‘itirere, mei te terepōni]

(Ka rave pa‘aruā mai taua tangata ra, i tāna terepōni mei roto i tona poketi, ma te tāki atu i te reira ki runga, Ka kā mai te mōri rengarenga, e teta‘i āka ‘akairo po‘itirere.)

I te tauturu i te ‘akaponuiā‘au‘anga iā koe, me e manamanatā tupu po‘itirere teta‘i—

(Te taka ua ra te vacuum cleaner, e kua ‘akamata i te ngote atu i te ārai māramarama.)

—ka rauka i te au terepōni tau pouroa i te ‘āriki i te Emergency Mobile Alerts.

(Ka mono‘ia te tangata e vacuum cleaner tāna, e teta‘i tokorua te ‘akaipoipo‘ia ra, e teta‘i tangata ‘akaipoipo.)

Beep Beep [Te tangi ove ‘akamatakite]

(I te tāne e ‘u‘uti mai ra i te va‘ine i te ‘ongi iāia, ka kiriti mai te tokorua, e te tangata ‘akaipoipo, i ta ratou au terepōni, mei roto i to ratou au pōketi. Ka ngingiti teta‘i, e ka kā te au mōri rengarenga i runga i te au terepōni a te katoatoa, i te ‘akaāri i teta‘i āka to‘u‘anga po‘itirere. Ka ‘akmata te tāne i te ‘inga atu ki runga i te tāna va‘ine ‘ōu.)

(Ka ngaro atu te tokorua tei ‘akaipoipo‘ia. Ka ta‘a mai teta‘i frisbee na mua i te tua kauī o te screen. E au tumu rākau teta‘i, e, e au tiāorangi teta‘i i runga i te rangi. Te arumaki ra teta‘i puakāoa i te frisbee, e te arumaki ra teta‘i va‘ine, e kaka‘u terēni ‘oro tōna, i te puakāoa. Kua ‘aka‘oki atu te puakāoa i te frisbee, ki ko i te va‘ine, e kua pokipoki atu ‘aia i te upoko o te puakāoa.)

No reira, me rongo koe i teia tangi—

(Ka rave mai te va‘ine i te frisbee mei ko i te puakāoa, ma te pe‘i atu kia kapo te puakāoa)

Beep Beep [Te tangi ove ‘akamatakite]

(I te ‘akamata‘anga te tangi o te ove ‘akamatakite‘anga manamanatā tupu po‘itirere, ka mou toka ua te puakāoa ki roto i te māreva, e kare e taeria te frisbee. Ka kiriti mai te va‘ine i tāna terepōni, ma te tāki atu ki runga. Ka kā mai te mōri rengarenga, e teta‘i āka ‘akairo po‘itirere.)

—tāpū‘ia ta‘au e rave ra, ma te āru i te au ‘iku‘iku‘anga.

(Ka ‘oki mai te ‘ākara a te puakāoa ki te va‘ine.)

(Ka ngaro atu te va‘ine e te puakaāoa. Ka ata mai teta‘i tara-‘are rengarenga, e teta‘i ‘akairo po‘itirere. Ka neke atu ki te katau, ma te ‘uri atu ki roto i te Emergency Mobile Alert logo. Ka ata mai te ‘Stop doing what you’re doing’ ki raro mai. Ka ata katoa mai te au kupu, ‘Kimi‘ia teta‘i atu ki runga i te civildefence.govt.nz’.

Beep Beep [Te tangi ove ‘akamatakite]

 

Te ‘Akamatakite‘anga Manamanatā Tupu Po‘itirere i runga i te Terepōni ‘Āpaipai (Emergency Mobile Alert)

E au karere no runga i te au manamanatā tupu po‘itirere, te Emergency Mobile Alerts. E ‘o‘ora‘ia ana teia ki va‘o, e te au turanga ‘akateretere manamanatā tupu po‘itirere, ki te au terepōni ‘āpaipai tau. Na te au ‘akamatakite‘anga, e ‘ākono i te tangata kia vai pōnuiā‘au, e ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou, mei te au poupou tei ‘akakoro‘ia.

E ‘akakoro‘ia ana te au ‘akamatakite‘anga, ki te au ngā‘i tei tukia e te au manamanatā kino. Ka tuku ua ia rāi, me te ‘irinaki‘ia ra e ka mate pa‘a teta‘i, ka kino te ora‘anga kōpapa, me kore ra, te kainga, e i teta‘i taime, no te turanga vāito‘anga.

Te ‘akakitekite‘anga tei kitea mai no runga i te Emergency Mobile Alert

‘Akakite mai i to‘ou manako no runga i te Emergency Mobile Alert. Ka tauturu te ‘akakitekite‘anga tei ko‘iko‘i‘ia mei roto mai i teia kimikimi‘anga kite, ia matou i te ‘akapu‘apinga‘anga ua atu rāi i te turanga.

Te Emergency Mobile Alert logo

Ka ‘akape‘ea e rauka ai te Emergency Mobile Alert

Kia rauka iākoe te Emergency Mobile Alerts, ka anoano koe i teta‘i terepōni tau no te ‘āriki‘anga. Ka anoano katoa ia te terepōni, kia ‘āriki i te cell, e te au rāvenga (software) ‘ōu rava atu. Kare koe e anoano‘ia kia kiriti i teta‘i app, me kore ra, i te tutaki atu i teta‘i turanga.

  1. ‘Ākara meitaki, me tei runga ta‘au terepōni, i te ‘akapapa‘anga o te au terepōni tau.
  2. ‘Aka‘ōu‘ia te operating system software, o ta‘au terepōni.

Me ka tika, ‘akara‘ia te puka ‘akamārama‘anga no ta‘au terepōni, me kore ra, komakoma atu ki te aronga ‘aka‘aere i ta‘au terepōni ‘āpaipai, me anoano tauturu koe, no te ‘aka‘ōu‘anga i ta‘au terepōni.

Ka ‘akatika‘ia āinei au, i te ‘iki i te no‘o ki va‘o ake i te Emergency Mobile Alert?

I te mea e, no te ‘akaponuiā‘au‘anga iākoe, te Emergency Mobile Alert, kare e rauka iākoe i te ‘iki i te no‘o ki va‘o ake i te Emergency Mobile Alerts.

Kare matou e ‘akakoro ana i teta‘i au terepōni anake, māri ra, e ‘o‘ora ana matou ki teta‘i ngā‘i tei ‘akakoro‘ia, te ka kino. Ko teia te tumu, kare e rauka ia matou i te ‘akaruke i ta‘au anake terepōni.

Tei runga pa‘a i ta‘au terepōni te au ‘iki‘anga i roto i teta‘i au basileia, māri ra, i roto i Aotearoa, e tā‘anga‘anga ana matou i te broadcast channel, te tu‘era ua ra, i te au taime ravarāi.

Teta‘i atu ‘akakitekite‘anga, e te au rāvenga tauturu

Te Document
Emergency Mobile Alert logo

Tatau‘ia i roto i te reo Papa‘a, te Decision for Emergency Mobile Alert, kia vai rāi ei channel kare-e-rauka-i-teta‘i-i-te-‘akaruke, no teta‘i atu ‘akakitekite‘anga.

Te Internal link
Speech bubbles with question marks in them

Kua ‘akapapa atu matou i te au pa‘u‘anga tauturu, no te au ui‘anga ui putuputu‘ia, no runga i te Emergency Mobile Alert.

Te Document
Emergency Mobile Alert logo

Tatau‘ia i roto i te reo Papa‘a, te Director's Statement for Emergency Mobile Alert Device Standards. Te ‘akamārama atu nei teia, i te au taka‘i‘anga ka anoano‘ia ki runga i ta‘au terepōni ‘āpaipai, no te ‘akamatakite‘anga manamanatā tupu po‘itirere, i roto i Aotearoa.

Te Factsheet
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Te Factsheet
Emergency Mobile Alert logo

Kiriti‘ia te factsheet te ‘akamārama ra i te turanga Emergency Mobile Alert.

Te‘ate‘amamao‘ia koe

Te vai nei te au taka‘i‘anga māmā ua, te ka rauka iākoe i te rave, i te ‘akapāpu kia papa koe, e to‘ou kōpu tangata.