Me tei roto koe i te ngā‘i te ka kino i te tai ‘akakī, e tau kia ‘āpi‘ipi‘i koe i to‘ou ara ‘akaruke‘anga, me kore ra, te ‘hiko tai ‘akakī’. Ko te ‘aere‘anga te ka taki iākoe na runga i te ara ‘akaruke‘anga ki uta, me kore ra, ki te ngā‘i teitei, te hīkoi tai ‘akakī.

Ea‘a tikai te hīkoi tai ‘akakī?

Ko te ‘aere‘anga te ka arataki iākoe na runga i te ara ‘akaruke‘anga ki uta, me kore ra, ki te ngā‘i teitei, te hīkoi tai ‘akakī. Ka tauturu te ‘āpi‘ipi‘i i te ‘aere‘anga na runga i te ara ‘akaruke‘anga i te tuātau tai ‘akakī, i to‘ou roro, kia papa me tupu te manamanatā, noātu me e āka manamanatā to‘ou.

Te ‘irinaki‘ia nei e, ka tukia te katoa‘anga o Aotearoa i te ngāruerue ‘enua, e te tai ‘akakī. E rāvenga māmā ua no‘ou, e te aronga e koropini ra iākoe, i te ‘āpi‘ipi‘i‘anga i ta‘au hīkoi tai ‘akakī, kia kite ratou i te rave i te au rāvenga tau. ‘Āpi‘ipi‘i‘ia ta‘au ‘aere‘anga ‘akaruke ki te ngā‘i teitei, me kore ra, ki uta, na raro, me kore ra, na runga i te pātikara.

Me tei roto koe i teta‘i ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e ka tukia e te tai ‘akakī, ‘āpi‘ipi‘i‘ia te ‘akaruke‘anga mei te reira ngā‘i.

Me Roa, me kore ra, Me Ririnui, Aere Atu

‘Akama‘ara: Me Roa, me kore ra, Me Ririnui, Aere Atu

‘Akatopa, Tāpoki, ma te Mou kia oti rava te ngāruerue‘anga. Pāruru iākoe ‘uā‘orāi na mua, mei te ngāruerue ‘enua.

I te ‘akaoti‘anga te ngāruerue, neke viviki ki te ngā‘i teitei, e te vaitata, me kore ra, kia mamao rava atu ki uta, ki va‘o ake i te au ngā‘i tai ‘akakī.

Me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te ‘epetoma no te hīkoi tai ‘akakī

Te ‘irinaki‘ia nei e, ka tukia te pae tai o Aotearoa katoa i te tai ‘akakī. E aruaru ana te ‘epetoma hīko tai ‘akakī, a te East Coast LAB, i te tangata kia kite, e kia ‘āpi‘ipi‘i i to ratou ara no te ‘akaruke‘anga i te ngā‘i tai ‘akakī.

Tei roto ia ‘Okotopa te New Zealand ShakeOut(external link) e, e turanga pu‘apinga katoa teia no‘ou i te ‘āpi‘ipi‘i i ta‘au hīkoi tai ‘akakī.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

‘Ākara‘ia te kupenga uira, a te East Coast LAB, no runga i teta‘i atu, no runga i te Tsunami Hīkoi Week.

Te ‘āpi‘ipi‘i‘anga i ta‘au hīko tai ‘akakī

‘Ākara meitaki kia kite koe, me tei roto to‘ou ngutu‘are, ta‘au ‘anga‘anga, ‘āpi‘i, me kore ra, te ngaī putuputu‘anga ‘oire, i teta‘i ngā‘i te ‘irinki‘ia ra e, ka tukia e te tai ‘akakī. Parāni‘ia teta‘i ara, te ka ‘apai ponuiā‘au iā koe, ki va‘o ake i te ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e ka tukia, e te tai ‘akakī. Parāni no te ‘aere‘anga na raro, me kore ra, na runga i te pātikara me ka rauka iā koe. E au māpu ta to‘ou Civil Defence Emergency Management Group, no runga i te ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e ka tukia e te tai ‘akakī, e te arataki‘anga.

‘Iki‘ia ta‘au ngā‘i ka ‘aere (ma te ‘akapāpu meitaki e, kua kite te katoatoa i roto i to‘ou kōpu tangata, ko te tupu āinei, e kare kotou i te ngā‘i ‘okota‘i). Tei ko pa‘a to‘ou ngā‘i ‘akaruru‘anga i to‘ou ai taeake, me kore ra, kōpu tangata, no reira, ‘akapāpu meitaki e kua kite ratou i ta‘au au parāni.

‘Āpi‘ipi‘i ta‘okota‘i‘ia ta‘au hīkoi tai ‘akakī ki roto i to‘ou kōpu tangata, au taeake i te ‘anga‘anga, me kore ra, au taeake i roto i te pi‘a ‘āpi‘i. E turanga pu‘apinga te ‘epetoma hīkoi Tai ‘akakī, e te ShakeOut, no te ‘āpi‘ipi‘i‘anga. Me e ‘ānimara/manu ‘akaperepere ta‘au, ka rauka pa‘a iākoe i te arataki ia ratou na runga i te ara ‘akaruke‘anga i te ngā‘i tai ‘akakī.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te tai ‘akakī

Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i tai ‘akakī.

‘Akapāpu kia kite koe i te au ngā‘i te ‘irinaki‘ia ra e, ka tukia e te tai ‘akakī. ‘Akapāpu atu ki ko i to‘ou Civil Defence Emergency Management Group. Tei ia ratou te au māpu no te au ngā‘i te ‘iirnaki‘ia ra e ka tukia e te tai ‘akakī, e te arataki‘anga. ‘Akapāpu meitaki, kia kite koe i te ngā‘i ka ‘aere, mei tei te kainga koe, tei te ‘anga‘anga, me kore ra, te ori aere ra.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Kiriti‘ia te pēpa ‘akakitekite‘anga a te East Coast LAB's tsunami hīkoi. ‘Aka‘aere‘ia teta‘i tsunami walk.

Te External link
East Coast LAB Life at the Boundary logo

Kiriti‘ia te tūtū ma‘atama‘ata no te ‘akakitekite‘anga a te East Coast LAB's tsunami hīkoi. ‘Akaāri mai e, te tomo ra koe ki roto, ma te tauturu i te toto‘a‘anga i te ‘akakitekite‘anga.

Te Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te Poster
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

Kiriti‘ia ma te nene‘i atu i teia tūtū ma‘atama‘ata. ‘Anga‘ia ki roto i to‘ou ngutu‘are, teta‘i ngā‘i no te ‘āpi‘i, te ‘anga‘anga, me kore ra, te ‘anga‘anga ‘oire. ‘Ākamā‘ara me Roa, me kore ra, me Ririnui teta‘i ngāruerue‘anga ‘enua, Aere Atu

Te au tu manamanatā

Ra‘ira‘i ua atu te au manamanatā nātura, i roto i Aotearoa. Kimi‘ia te au rāvenga tau, i mua ake, i te tuātau e tupu ra, e i muri ake, i teta‘i ua atu tu manamanatā tupu po‘itirere.