Hei te ohotata, kāore pea ētahi whare, ētahi tiriti, ētahi pae kiritata e haumaru ana kia noho tonu, ā, me whitawhita pea tō wehe i tō kāinga.

Ki te whakatahia tō tiriti, ka haere koe ki hea? Ka kawe atu koe i te aha? Ka pēhea ngā mōkai? He kiritata ōu ka hiahia pea ki tō āwhina?

Ngā tino tīwhiri

Whakaritea tētahi pēke nanao

Me rite tētahi pēke nanao mō te katoa ki tō kāinga. Me whai taua pēke i ngā kākahu mahana, i tētahi pounamu wai, i ngā paramanawa, i ngā tāruatanga o ngā puka hira, i te ID whakaahua. Kia maumahara ki ngā rongoā ka hiahiatia pea. Pupuritia tō kete whakaora ohotata, tō rama, tō reo irirangi, ō pāteri hoki ki tētahi wāhi ka taea te nanao wawe atu.

Whiriwhiria ngā rawa ka hiahiatia

Whakatau ka haere ki hea

Whakatauria ka haere koe ki hea (ā, whakaritea kua mōhio te katoa o tō kāinga ki tērā, kei kore koutou e noho tahi ana ā taua wā). Ko tō wāhi whakatahi pea ki te taha o ō hoa, o tō whānau rānei, nō reira whakaritea kua mōhio rātou ki ō mahere.

Hihiratia tō wāhi

Mēnā kei tētahi wāhi wātea i te wā ngaru taitoko koe e noho ana, me whakarite kei waho i taua wāhi tō wāhi whakatahi.

Kaua e wareware ki ō mōkai

Mēnā me wehe koe i tō kāinga, kawea ō mōkai ki tō taha. Ki te kore e haumaru ana ki a koe, kāore i te haumaru ki a rātou. Whakaritea ka whakaaetia ō mōkai e tō wāhi whakatahi. Me whai taipitopito whakapā rānei mō ngā whare tiaki kurī, ngeru rānei, ngā mōtēra e pai ana ki ngā mōkai hoki.

Matapakitia ngā pānga

He mea āwhina kia puta atu koutou te mārama ki ngā pānga o te ohotata. Matapakitia ki ngā tāngata ki tō kāinga, ā, whakaritea ka aha koutou ki ēnei āhuatanga.