Te muna i runga i te kupenga uira

Ka rauka iākoe i te ‘ākarakara, e te kite i te ‘akakitekite‘anga tei roto i teia kupenga uira, ma te kore i te ‘ōronga i teta‘i ‘ua atu ‘akakitekited‘anga piri-mou. Ko te au ngā‘i te ‘ōronga ngakau-tae ra koe i te ‘akakitekite‘anga piri-mou (teia te ‘ākara‘anga, na roto i te au ‘akapapa‘anga i runga i te ‘ātuitui roro uira), ka tā‘anga‘anga ua rāi matou i taua ‘akakitekite‘anga, no te ‘anga‘anga‘anga kiā koe. Ka mou piri matou i teta‘i ua atu o teia au ‘akakitekite‘anga, ma te kore i te ‘akakite‘anga ki teta‘i atu, māri ua, me anoano‘ia i raro ake i te ture.

Me te manatā ra koe no runga i te ‘akakitekite‘anga no runga iākoe ‘uā‘orāi tei konei ‘ia matou, tātā ki:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington

me kore ra, tukuna‘ia teta‘i mēre uira ki te information@dpmc.govt.nz 

Te papa-ture muna no te New Zealand ShakeOut 

E ‘aka‘aere‘ia ana te kupenga uira a te New Zealand ShakeOut (te “Site”) e te National Emergency Management Agency, tei raro ake i te Tipātimani o te Prime Minister, e te Cabinet (te "Department"). Ka ‘akakite teia papa-ture muna, i te aronga te tā‘anga‘anga ra i te Site, me ko‘iko‘i matou i te au ‘akakitekite‘anga piri-mou, e ta matou ka rave ki te reira.

Ka rauka iākoe i te ‘ākarakara, e te kite i te ‘akakitekite‘anga tei roto i teia kupenga uira, ma te kore i te ‘ōronga‘anga i teta‘i ua atu ‘akakitekite‘anga piri-mou.

Me ‘ōronga mai koe i te ‘akakitekite‘anga (pērā katoa te ‘akakitekite‘anga piri-mou) kia matou (teia te ‘ākara‘anga, na roto i te au ‘akapapa‘anga i runga i te ‘ātuitui roro uira), ka tā‘anga‘anga ‘ua rāi matou i taua ‘akakitekite‘anga i te

  • ‘aka‘aere, vāito, ‘akapu‘apinga, e te ‘akapāpu kia piri/roka meitaki ‘ia ta matou au turanga ICT, ta matou kupenga uira, e te au ‘akakitekite‘anga tei roto i ta matou kupenga uira (te ‘akakoro‘anga ICT, e te kupenga uira);
  • ‘akapu‘apinga i ta matou au turanga tauturu; e te
  • tā‘anga‘anga, me kore ra, i te rave i te mea tau no te ‘akakitekite‘anga tei ‘ōronga‘ia mai, ma te komamoma atu kiā koe.

Ka ‘ākono matou i teta‘i ua atu ‘akakitekite‘anga mei teia, kia mou-piri, e ka tu‘a pa‘a ki teta‘i atu me ka ‘inangaro‘ia no te turanga tauturu ta ratou e ‘ōronga ana no te ‘anga‘anga ICT, e te kupenga uira.

Tei a matou te au rāvenga (software), i te āru i te au kapi tei ‘ākara‘ia ana, i te tauturu ia matou, kia kite i te au turanga ‘inangaro rava ia atu, i runga i ta matou kupenga uira. Kua ‘akapupu‘ia teia ‘akakitekite‘anga, e kare matou e kite e, ko‘ai te au manu‘iri tātakita‘i.

Tei iākoe te tika i te pati i teta‘i ‘ua atu kapi no runga i to‘ou ‘akakitekite‘anga piri-mou, e te ‘akatanotano me kua tarevake. Me ka ‘inangaro koe i te pati i teta‘i kapi no runga i to‘ou ‘akakitekite‘anga, me kore ra, kia ‘akatanotano‘ia, me kore ra, te mananatā nei koe no runga i te ‘akakitekite‘anga piri-mou tei konei ia matou, me ka tika, tukuna mai teta‘i mēre uira ki te information@dpmc.govt.nz me kore ra, tātā atu ki:

The Privacy Officer
Department of the Prime Minister and Cabinet
Parliament Buildings
Wellington